Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA RS: Motocikle, čija zapremina motora prelazi 125 kubnih centimetara, a snaga 35 kW, moći će da voze lica sa 24 godine, ili, pak, ako imaju pet godina iskustva vožnje motocikla manje kubikaže, odnosno snage

06.01.2020.


Dobije li inicijativa Agencije za bezbjednost saobraćaja RS zeleno svjetlo, bijesne motocikle, one čija zapremina motora prelazi 125 kubnih centimetara, a snaga 35 kW, moći ćemo da vozimo tek sa 24 godine, ili, pak, ako imamo pet godina iskustva vožnje motocikla manje kubikaže, odnosno snage.

Ovu inicijativu Agencija je podnijela u proljeće prošle godine, a na dnevnom redu Komisije za saobraćaj i komunikacije BiH naći će se 15. januara.

Po važećem zakonodavstvu, pri polaganju vozačkog ispita postoje dvije kategorije: A1, za motocikle čija zapremina motora ne prelazi 125 kubnih centimetara, a snaga 11 kW, te A, gdje kubikaža, odnosno snaga prelaze te vrijednosti.

U praksi trenutno za A1 kategoriju mogu da polažu kandidati sa 16 godina, a za A već sa punoljetstvom, što znači da je sa 18 navršenih godina moguće polagati i sjesti za upravljače motocikala koji razvijaju ogromne brzine.

Stoga su inicijativom Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, koja će uskoro biti razmatrana, predviđene nove potkategorije za polaganje za vožnju motocikla.

Inicirali su, naime, da bude uvedena potkategorija AM, u koju se ubrajaju motorna vozila sa dva točka čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm kubnih.

Sljedeća potkategorija bila bi A1, gdje se ubrajaju laki motocikli, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm kubnih, a snaga ne prelazi 11 kW.

Zatim slijedi potkategorija A2, gdje spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW, a tek poslije toga dolazi kategorija A, koja se odnosi na motocikle čija zapremina motora prelazi 125 cm kubnih, a snaga prelazi 35 kW.

"To znači da ako bismo uveli AM potkategoriju, možemo dozvoliti da kandidat za nju polaže sa 15 godina. Tek sa 16 godina može da polaže za A1 potkategoriju i njome upravlja dvije godine. Poslije toga, dakle sa navršenih 18 godina, ispunjava uslov da polaže za A2 potkategoriju", pojasnio je Nikola Torbica, viši stručni saradnik za prevenciju, planiranje i vođenje kampanje na unapređenju bezbjednosti saobraćaja u Agenciji za bezbjednost saobraćaja RS.

Nakon dvije godine vožnje s A2 potkategorijom, kada vozač već ima 20 godina i pet godina iskustva, može da polaže za A kategoriju.

Za tu kategoriju, kako je predviđeno, mogao bi da polaže i bez iskustva na nižim kategorijama, ali mora imati 24 godine.

"To u praksi znači da će kandidat tek sa iskustvom od pet godina upravljanja motociklima manjih snaga motora moći da upravlja motociklom čija snaga prelazi 35 kW. Međutim, ako se neko opredijeli da ne polaže potkategorije, mora čekati da ima 24 godine kako bi mogao direktno da polaže za A kategoriju", kaže Torbica.

Ovu inicijativu su, kako dodaje, pokrenuli jer statistika pokazuje da motociklisti, pored pješaka i biciklista, spadaju u ranjive kategorije učesnika u saobraćaju i njihovo učešće u smrtnim posljedicama saobraćajnih nezgoda iznosi i do 13 odsto.

Ovakve izmjene postojećeg zakona bi doprinijele smanjenju stradanja motociklista u saobraćaju i samim tim povećale bezbjednost na putevima, a kako navode stručnjaci, donijele bi i ono što je u evropskim i zemljama regiona već nekoliko godina praksa.

Inicijativom je, kako dodaje Torbica, zatraženo da se Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018) uskladi s Evropskom direktivom 2006/126/E3. Iskusni motociklisti podržavaju ovu inicijativu.

"Takve granice su već uvedene u brojnim državama u svijetu. Mislim da bi to bila odlična stvar. Takve zakone su već uvele Hrvatska, Njemačka i druge zemlje. Dakle, u tim državama postoje granice koliko treba godina da pređete da biste vozili jači motor. Ne može isto razmišljanje imati neko sa 18 i neko sa 25 godina", rekao je Elvir Geca, član Moto-kluba Goražde.

Inače, na sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije naći će se još nekoliko tačaka, uključujući i razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta, koji je zatražio pooštravanje kazni za vozače kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 1,5 g/kg.

Razmatraće se i inicijativa poslanika Saše Magazinovića, koji je zatražio da se Savjet ministara BiH obaveže da donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2014, 81/2014, 78/2015, 42/2017, 53/2017, 62/2017, 34/2018, 5/2019 i 81/2019). Predložio je, naime, da se propiše jasno označavanje službenih vozila nalјepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidlјivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dragan Sladojević, 04.01.2020.

Naslov: Redakcija