Zastava Srbije

ZAKONI O PRAZNICIMA I O DANU REPUBLIKE SRPSKE: Neradni dani su 6, 7. i 9. januar 2017. godine

06.01.2017.


U skladu sa članom 7. Zakona o praznicima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 43/2007 i "Sl. glasnik BiH", br. 77/2016 - rješenje US BiH), vjerski praznik je pravoslavni Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta 06.01.2017. godine (petak) i 07.01.2017. godine (subota).

Prema Zakonu o Danu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 113/2016), ponedjeljak 9.1.2017. godine je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 03.1.2017.