Zastava Srbije

ZAKON O POREZU NA DOHODAK: U Zakon bi trebalo ugraditi odredbu da se iznos zakonski definisane minimalne plate ne oporezuje

05.11.2021.


U inflatornim uslovima poreska politika je ključna, posebno ona koja direktno utječe na lične dohotke. Ekonomisti su i ranije insisitirali na oslobađanjima kod oporezivanja rada, a sada su ti zahtjevi još intenzivniji.

Porast cijena hrane u septembru je iznosio 7 posto, što drugim riječima znači da realna plata ove godine nije ista kao prošle, smatra makroekonomski analitičar Faruk Hadžić. On kaže da je čak i realna minimalna plata u FBiH ove godine manja nego prošle, jer se za nju ne može kupiti ista količina hrane.

"Kratkoročno, apelujem na zastupnike u Parlamentu FBiH da izmijene postojeći Zakon o porezu na dohodak i povećavaju neoporezivi dio plate sa 300 na 1.000 KM. Ovime će se bar kratkoročno amortizovati snažan cjenovni udar. Svjestan sam da radniku koji ima 600 KM, 30 KM povećanja plate nije dovoljno, ali je bolje nego ništa", navodi on.

Dugoročno, u novi prijedlog Zakona o porezu na dohodak bi trebalo ugraditi odredbu da se iznos zakonski definisane minimalne plate ne oporezuje porezom na dohodak, smatra Hadžić.

"Ako se u budućnosti definiše minimalna plata, taj iznos se ne treba oporezivati za sve radnike. Ako se opet nekad poveća minimalna plata, automatski bi se povećao neoporezivi dio za sve radnike. FBiH bilježi rekordne naplate poreza, tako da se dio tog povećanja treba vratiti radnicima. Svrha minimalne plate jeste da se zaštite radnici s najnižim primanjima. Koja je onda svrha i logika takvu platu oporezovati", pita se na kraju Hadžić.


IZVOR: Vebsajt Klix, 03.11.2021.

Naslov: Redakcija