Zastava Srbije

PRAVILNIK O DOBROJ PROIZVOĐAČKOJ PRAKSI ZA MEDICINSKE GASOVE: Traži se povlačenje Pravilnika

05.10.2021.


Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić uputio je zahtjev ministru civilnih poslova u Savjetu ministara Ankici Gudeljević da stavi van snage Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi za medicinske gasove ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2018), zbog nezakonitosti člana 50.

Šeranić je u dokumentu naveo da je cilj da se hitno regulišu administrativne procedure za registraciju djelatnosti proizvodnje medicinskih gasova i osiguranje daljeg liječenja i spašavanja života građana Republike Srpske.

- U vezi sa aktuelnom situacijom nedostatka kiseonika u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske i bolnicama u Srpskoj, do koje je došlo usljed postupanja farmaceutskog inspektora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, zahtijevamo da s ciljem osiguranja daljeg liječenja građana kojim je neophodan kiseonik u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske hitno preduzmete nadležne aktivnosti i mjere kojim će se omogućiti kontinuirana dostupnost tog lijeka - ističe se u dokumentu.

Šeranić je napomenuo da UKC Srpske na stanju ima kiseonik u količini dovoljnoj za primjenu u naredna 24 časa, te da je u usmenoj komunikaciji sa jedinim privrednim subjektom, koji ima dozvolu za obavljanje proizvodnje kiseonika - medicinskog gasa u BiH, Meser Sarajevo informisan da oni nisu u mogućnosti da obezbijede kontinuirano snabdijevanje zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj naznačenim lijekom.

U dokumentu, koji je danas stavljen javnosti na uvid, podsjeća se da je Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH 2018. godine upućen akt Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kojim je traženo brisanje člana 50 Pravilnika o dobroj proizvođačkoj praksi za medicinske gasove.

Tim aktom traženo je uređenje oblasti medicinskih gasova na način da doneseni propisi budu usklađeni sa važećom zakonskom regulativom u oblasti lijekova i na taj način primjenjivi pravnim licima koja obavljaju djelatnosti proizvodnje i/ili prometa na veliko medicinskih gasova.

Stručni savjet Agencije za lijekove BiH 2018. godine usvojio je Pravilnik o dobrim proizvođačkim praksama za medicinske gasove, u kojem su, između ostalog, regulisani uslovi za dobijanje dozvole za proizvodnju medicinskih gasova.

PRAVILNIK O DOBROJ PROIZVOĐAČKOJ PRAKSI ZA MEDICINSKE GASOVE ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2018)

POGLAVLjE X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

(Bliži uslovi prostora, kadra i opreme)

Entitetska ministarstva nadležna za poslove zdravlja i Odjel za zdravstvo Brčko Distrikta bliže će propisati kriterijume u pogledu ispunjenosti uslova za prostor, kadar i opremu, a u skladu sa odredbama ovog pravilnika i u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 30.09.2021.

Naslov: Redakcija