Zastava Srbije

PARAGRAF NA ČETRNAESTOM SAVJETOVANJU PRAVNIKA 06. I 07. OKTOBRA 2017. GODINE U BANJOJ LUCI

05.10.2017.


Četrnaesto savjetovanje pravnika pod nazivom "Oktobarski pravnički dani", biće održano na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 06. i 07. oktobra 2017. godine, sa početkom rada u 10,00 časova.

Navedeno savjetovanje održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske, a u organizaciji Udruženja pravnika RS i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa suorganizatorima.

Savjetovanje će raditi u šest katedri:

  • državnopravna;
  • upravnopravna i radnopravna;
  • građanskopravna;
  • privrednopravna;
  • međunarodnopravna i
  • krivičnopravna katedra.

Prvog radnog dana predviđeno je i održavanje promocije knjige "Besjede – prilog afirmacii nauke i umjetnosti", autora akademika prof. dr Rajka Kuzmanovića, predsjednika Akademije nauka i umjetnosti RS i predsjednika Udruženja pravnika RS.

U toku Savjetovanja biće organizovan "Pravnički čas" posvećen Marku Arsoviću, uglednom pravniku, sudiji i advokatu te "Pravničko veče" za učesnike Savjetovanja kao i druge aktivnosti.

Savjetovanje "Oktobarski pravnički dani" održavaju se redovno od 2004. godine, u prvoj sedmici mjeseca oktobra, a preraslo je u svojevrstan događaj u Republici Srpskoj i u pravničkoj javnosti FBiH te dobrim dijelom i u zemaljama iz regiona.

Kompanija Paragraf će na Savjetovanju predstaviti pravnu bazu PARAGRAF LEX BA


Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 26.09.2017.

Naslov: