Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE: Pravna lica duguju pola milijarde KM za PDV

05.09.2019.


U prvih sedam mjeseci 2019. godine službenici Odsjeka za istrage i grupa za istrage pri regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje postupajući po zaprimljenim predmetima nadležnim tužilaštvima podnijeli su 62 prijave za počinjena krivična djela koja se odnose na oblast indirektnih poreza i koja su u nadležnosti UIO.

Prema utvrđenim činjenicama u 62 prijave procjenjuje se da je Budžet BiH oštećen u iznosu od 8.225.449,13 KM, potvrđeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Prošle sedmice službenici SIPA-e su postupajući po naredbama Suda Bosne i Hercegovine, na području Sarajeva i Orašja privremeno oduzeli predmete od tri pravna i tri fizička lica, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo "Porezna utaja ili prevara" iz člana 210. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018). U periodu od 2010. do 2012. godine šteta po Budžet BiH je kroz izbjegavanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) 1.417.791,00 KM. Samo jedno od pravnih lica koje je predmet istrage, Upravi za indirektno oporezivanje duguje više od pet miliona KM.

Ukupan dug po osnovu PDV prijava u periodu od 01.01.2006. do danas iznosi 456 miliona KM.

"To je dug koji su poreski obveznici prijavili, a isti nisu uplatili. Dug po osnovu PDV-a raste konstantno. Osnovni razlog za rast dugovanja je činjenica da postoje obveznici koji imaju milionska dugovanja već godinama. S obzirom na visinu duga i na zakonski predviđenu zateznu kamatu koja iznosi 0,04 % zakašnjenja, taj dug se konstantno uvećava. Posebno iz razloga što se uplatama zatvara najstarije dugovanje, tako da obaveza koja se prijavi zadnjom predanom PDV prijavom ne bude zatvorena zadnjom uplatom. Tako svi obveznici koji su u dugu automatski ulaze u postupak prinudne naplate gdje se naplaćuje teret naknadne prinude u iznosu od 5 % te zakonska kamata u iznosu od 0,04%", pojasnio je Kovačević.


IZVOR: Vebsajt Patria, 02.09.2019.

Naslov: Redakcija