Zastava Srbije

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PORODIČNOG ZAKONA RS: Javna rasprava biće održana 7. jula 2022. godine u Banjoj Luci

05.07.2022.


Ministarstvo pravde Republike Srpske organizovaće Javnu raspravu o Nacrtu porodičnog zakona, 7. jula 2022. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sala u prizemlju), u Banjoj Luci, Trg Republike Srpske 1, sa početkom od 12:00 časova.

S obzirom da se zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije, pozivaju se predsjednici sudova, sudije, javni tužioci, zainteresovana fizička i pravna lica, naučne, stručne institucije i udruženja građana da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim ili usmenim prijedlozima i sugestijama daju doprinos za utvrđivanje konačnog teksta Prijedloga Porodičnog zakona.

Shodno navedenom potvrdu dolaska na javnu raspravu, dostaviti Ministarstvu pravde Republike Srpske putem elektronske pošte n.blagojevic@mpr.vladars.net najkasnije do 11:00 časova, dana 07. jula 2022.godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 29.06.2022.

Naslov: Redakcija