Zastava Srbije

UREDBA O DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FBIH: Uredba reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja. To bi bilo primjenjivano u slučaju provođenja programa zbrinjavanja viška radnika u okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom društvu koje je zavisno, odnosno vladajuće unutar koncerna u kojem je i poslodavac koji vrši prijem u radni odnos zavisno, odnosno vladajuće društvo

05.07.2021.


Federalna vlada je dopunila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, Uredba je ostvarila cilj donošenja omogućivši veću transparentnost u postupku zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH. Međutim, u njenoj praktičnoj primjeni utvrđene su određene poteškoće kada je u pitanju provođenje mjera iz programa zbrinjavanja u okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji su već zaposleni na neodređeno vrijeme u zavisnom privrednom društvu unutar koncerna.

Kako je obrazloženo, u Federaciji BiH je u predstojećem periodu, u okviru restruktuiranja i reorganizacije rudnika uglja koji su u sastavu koncerna, planirano da JP Elektroprivreda BiH provodi mjere zbrinjavanja viška radnika u pojedinačnim rudnicima uglja. Kao jedna od mjera predviđeno je zapošljavanje radnika iz jednog rudnika u kojem više nisu potrebni u drugi u okviru koncerna u kojem postoji potreba za zapošljavanjem.

S obzirom da su rudnici koji su članovi kocerna registrovani kao posebni pravni subjekti, koji se pri primjeni Uredbe pojavljuju kao poslodavci, to bi za zbrinjavanje viška radnika bilo potrebno da provode obaveznu proceduru javnog oglašavanja za prijem u radni odnos. Kako bi ovaj proces bio olakšan, dopunom Uredbe o postupku je predviđen izuzetak od obaveze javnog oglašavanja koji bi se primjenjivao u ovom slučaju.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u skladu sa inicijativom Ureda premijera FBiH, pripremilo dopunu Uredbe koja reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja. To bi bilo primjenjivano u slučaju provođenja programa zbrinjavanja viška radnika u okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom društvu koje je zavisno, odnosno vladajuće unutar koncerna u kojem je i poslodavac koji vrši prijem u radni odnos zavisno, odnosno vladajuće društvo.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.07.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija