Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA: U postupku utvrđivanja reprezentativnosti mjerodavni su podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu FBiH ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika, kao i o poslodavcima registrovanim na teritoriji FBiH

05.07.2021.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. On uređuje kriterije, uvjete i postupak utvrđivanja reprezentativnosti i ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH, te postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti.

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti mjerodavni su podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu FBiH ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika, kao i o poslodavcima registrovanim na teritoriji FBiH.

Sindikati i udruženja poslodavaca, čija reprezentativnost nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom, imaju pravo na slobodno udruživanje i organizovanje, te sva druga prava i obaveze koje nisu isključivo data reprezentativnim sindikatima, odnosno udruženjima poslodavaca.

Pravo zastupanja svojih članova pred poslodavcem imaju svi sindikati u skladu s pravilima o organizovanju i djelovanju sindikata.

Utvrđeni su i uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata. To se odnosi na opće uvjete da bi sindikat bio smatran reprezentativnim, zatim na reprezentativnost kod poslodavca, za područje ili oblast djelatnosti, za područje kantona, odnosno FBiH, a propisan je i način dokazivanja ispunjenosti ovih uvjeta.

Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentu FBiH, koji će utvrditi konačan tekst.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.07.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija