Zastava Srbije

DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH

05.07.2021.


Na 19. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je u prvom čitanju usvojio i Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Dom naroda usvojio je Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio sljedeći zaključak: "Zadužuje se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da budući godišnji izvještaji o izdatim, odbijenim i realizovanim dozvolama za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene moraju sadržavati ime, naziv uvoznika, izvoznika, krajnjeg korisnika, kao i vrstu oružja, vojne opreme i roba dvojne namjene. Ostale karakteristike ostaju kao i do sada".

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Dom naroda primio je k znanju Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

K znanju je primljena i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, dostavljena od Ministarstva sigurnosti BiH. U vezi s ovom Informacijom, Dom naroda usvojio je zaključak koji glasi:

  1. Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od dva mjeseca od usvajanja ovog zaključka izradi i dostavi PSBiH informaciju o stanju u oblasti migracija za period 01. 01. – 30. 06. 2021. godine;
  2. Navedena informacija treba da sadrži kratak i jednostavan prikaz informacija o stanju u oblasti migracija i to samo za period 01. 01. – 30. 06. 2021. godine;
  3. Informacija treba da sadrži integrisane podatke o stanju migracija iz nadležnosti Ministarstva sigurnosti i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za navedeni period.

Dom nije primio k znanju Informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

Dom naroda usvojio je Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. Iz Doma naroda PSBiH u Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine imenovani su delegati Bariša Čolak, Amir Fazlić i Dušanka Majkić.

Dom nije usvojio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa entitetskim vladama, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovit prijedlog mjera efektivne zaštite domaće proizvodnje.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine,
  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Projekat gradskog prevoza u Sarajevu,
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima,
  • Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske,
  • Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN),
  • Sporazuma o prenošenju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore,
  • Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 01.07.2021.

Naslov: Redakcija