Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: U prvih pet mjeseci 2017. godine prikupljeno 954 miliona KM javnih prihoda

05.06.2017.


Poreska uprava Republike Srpske je u prvih pet mjeseci 2017. godine na račun javnih prihoda RS prikupila 954 miliona KM, što je za 56,5 miliona KM ili šest posto više nego u istom periodu prošle godine, čime je nastavljen trend povećanja javnih prihoda od početka godine.

Kada su u pitanju direktni porezi, u periodu januar-maj ove godine naplaćeni su u iznosu od 212,6 miliona KM, što je za gotovo 10 miliona KM ili pet posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Najveći rast kod ove grupe javnih prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 95,7 miliona KM ili 6,5 miliona KM više. Značajan rast je ostvaren i kod poreza na dobit kojeg je naplaćeno 106,3 miliona KM ili 3,3 miliona KM više.

Pored toga, u prvih pet mjeseci ove godine po osnovu doprinosa prikupljeno je 572,1 milion KM, što je za 22,8 miliona KM ili četiri posto više nego u istom periodu 2016. godine.

Tako je po osnovu doprinosa za Fond PIO naplaćeno 315,6 miliona KM ili tri posto više, za Fond zdravstvenog osiguranja 214 miliona KM ili šest posto više, dok je za Fond dječje zaštite prikupljeno 24,2 miliona KM što je za četiri procenta više.

Također, rast je zabilježen i kod prihoda od doprinosa za Zavod za zapošljavanje, te doprinosa za Fond za zapošljavanje osoba s invaliditetom i to za četiri odnosno 17 procenata.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata u prvih pet mjeseci ove godine iznosila je 164,6 miliona KM, što je za 27,4 miliona KM ili 20 posto više nego u periodu januar-maj prošle godine. Najviše je naplaćeno prihoda od taksi i naknada i to ukupno 107,8 miliona KM ili 24 miliona KM više.

Također, značajan je i rast naplate prihoda od kazni i to za 15 procenata, te prihoda od naknada za priređivanje igara na sreću kojih je prikupljeno za 17 procenata više.

Manja naplata zabilježena je kod koncesionih naknada koje su u prvih pet mjeseci ove godine naplaćene u iznosu od 17,4 miliona KM, što je za 4,4 miliona KM manje nego prošle godine.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) smanjeni su, tj. vraćeni na nivo prije poplava, iznosi naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i način plaćanja, što je uticalo na manju naplatu prihoda od koncesionih naknada u ovom periodu.

Kada su u pitanju zaostale obaveze po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u prvih pet mjeseci ove godine su naplaćene u iznosu od 4.517.446 KM, što je smanjenje za 3,6 miliona KM. Na to je uticalo stupanje na snagu Zakona o prestanku važenja zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, koji je u primjeni od 1. januara 2017. godine.

U prvih pet mjeseci ove godine na području Republike Srpske registrirano je 489 poreskih obveznika-pravnih lica i 1.062 poreska obveznika-preduzetnika, dok su istovremeno odjavljena 92 poreska obveznika-pravna lica i 536 poreskih obveznika-preduzetnika, saopšteno je iz Poreske uprava Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 04.06.2017.

Naslov: Redakcija