Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Potrebno intervenisati u dijelovima zakona koji se odnose na propisivanje prava i obaveza društva sa ograničenom odgovornošću, poboljšanje zaštite prava akcionara na dividendu, uređivanje postupka spajanja privrednih društava

05.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Na Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) prijedloge za izmjene i dopune su dala nadležna ministarstva, republičke i finansijske institucije, te predstavnici poslovne zajednice i ostale zainteresovane strane.

Nakon analize dostavljenih prijedloga, utvrđeno je da je potrebno intervenisati u dijelovima zakona koji se odnose na, između ostalog, propisivanje prava i obaveza društva sa ograničenom odgovornošću, poboljšanje zaštite prava akcionara na dividendu, uređivanje postupka spajanja privrednih društava itd.

Izmjene i dopune u navedenim dijelovima zakona imaju za cilj da unaprijede procedure odlučivanja u privrednim društvima, zaštitu integriteta tržišta hartija od vrijednosti, kao i zaštitu interesa i prava članova, odnosno akcionara u privrednim društvima.

Osim navedenog, predloženim zakonskim odredbama vrši se djelimično usaglašavanje sa propisima Evropske unije iz oblasti privrednog prava, a sve u cilju unapređenja važećeg zakonskog rješenja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.03.2022.

Naslov: Redakcija