Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA: Nacrt zakona definiše malo Društvo za upravljanje investicionim fondom, koji može upravljati imovinom koja ne prelazi prag od 5.000.000 KM, uključujući imovinu stečenu korišćenjem finansijske poluge, a koji ima blaže regulatorne i administrativne zahtjeve

05.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona sadržani su u potrebi afirmisanja alternativnih vidova finansiranja privrednih društava, kao i investicionih mogućnosti, te stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenata za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Alternativni investicioni fondovi, kao instrumenti kolektivnog investiranja, i nebankarski finansijski instrumenti, omogućavaju efikasnije finansiranje mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, suočenih sa otežanim pristupom sredstvima za dalji razvoj njihovog poslovanja, zbog strožih uslova za dobijanje bankarskih kredita. S druge strane, pružaju mogućnost efikasnog načina okupljanja pojedinačnih investitora koji ulažu svoj kapital uz veći rizik sa ciljem optimizacije povrata ulaganja. Namijenjeni su prevashodno institucionalnim i profesionalnim ulagačima.

Nacrtom zakona je propisano i definisanje malog Društva za upravljanje investicionim fondom, koji može upravljati imovinom koja ne prelazi prag od 5.000.000 KM, uključujući imovinu stečenu korišćenjem finansijske poluge, a koji ima blaže regulatorne i administrativne zahtjeva.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.03.2022.

Naslov: Redakcija