Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O RAZVOJNOJ BANCI FBIH: Uvode se novi organi, kao što su Kreditni odbor, Odbor za rizike i Uprava kao korporativno tijelo na principima korporativnog upravljanja

05.04.2021.


Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH, kojim su njegove odredbe usuglašene s novim propisima o bankama, Agenciji za bankarstvo i o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH.

Ovaj zakon stvara pravne osnove za stabilnost i daljnji razvoj Razvojne banke (RB) s ciljem financiranja obnove i razvitka gospodarstva Federacije BiH. Temeljni kapital Banke, koji je u stopostotnom vlasništvu Federacije BiH, ne može biti manji od 150 milijuna KM, niti biti dijeljen, prenošen i zalagan.

RB, u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, treba da potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski razvitak kantona i općina u i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora, sukladno općim strateškim ciljevima Federacije.

Banka, između ostalog, odobrava kredite i druge plasmane, uime FBiH upravlja cjelokupnim sredstvima namijenjenim razvojnim projektima, izdaje jemstva i prodaje dospjela potraživanja. Odobreni krediti, izdana jamstva i drugi poslovi Banke moraju biti osigurani na način uobičajen u bankarskom poslovanju.

Skupštinu RB-a čini Vlada FBiH, predsjednik Skupštine je premijer FBiH kojeg, u njegovom odsustvu, mijenja zamjenik premijera kojeg on ovlasti. Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje dvije trećine njezinih članova, a ona se redovito održava najmanje jednom godišnje.

Novina je da se uvode novi organi, kao što su Kreditni odbor, Odbor za rizike i Uprava kao korporativno tijelo na principima korporativnog upravljanja.

Ovim izmjenama RB će biti na tragu privrednog i ravnomjernog razvoje cijele FBiH. Banka će vršiti financiranje gospodarstva radi povećanja konkurentnosti i izvoza, poticati održiv rast i zapošljavanje, te pružati financijsku podršku investicijama i javnog sektora u infrastruktutu. Financirat će i pokretanje i razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, te poticati razvoj energetske efikasnosti i zaštite okoliša.

Zakonom su precizirane nadležnosti i obveze Nadzornog i Upravnog odbora RB-a, te način imenovanja njihovih članova.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 01.04.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija