Zastava Srbije

VLADA KS: Donijeta Odluka o donošenju programa podrške osobama u stanju socijalne potrebe u KS koje su zaražene virusom ili su prebolovale koronavirus

05.04.2021.


Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Vlada KS je na redovnoj sjednici usvojila Program mjera za poticaj zapošljavanja braniteljske populacije u Kantonu Sarajevo.

Resorni ministar Omer Osmanović naveo je da je opći cilj programa, shodno mogućnosti, dati doprinos na prevazilaženju novonastalih uslova otežanog funkcionisanja privrede usljed pandemije koronavirusa, u segmentu koji se odnosi na oblast zapošljavanja braniteljske populacije, kao najzaslužnije kategorije građana za odbranu naše domovine, jer spadaju u jednu od težih kategorija zapošljive populacije, a ako ne i u najtežu.

Dodao je i kako je poseban cilj tog programa resocijalizacija boračke populacije putem njihove integracije na tržište rada, odnosno povećanje mogućnosti za njihovo zapošljavanje, kako bi se i uz druge programe ove vrste i aktivne mjere zapošljavanja u Kantonu Sarajevo moglo utjecati na stvaranje uvjeta za zapošljavanje ovih ranjivih kategorija.

"Razvijanje svijesti o potrebi obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije, kao jednog od načina da se ostvari cilj zapošljavanja kompletnih porodica iz te populacije i izbor deficitarnih, na tržištu traženih i aktuelnih djelatnosti dovest će do povećanja konkurentnosti ove populacije kako na tržištu rada, tako i na tržištu uopće", naglasio je Osmanović.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. planirana su sredstva za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Također, Programom rada Ministarstva za boračka pitanja za 2021. planirano je provođenje aktivnosti i mjera zapošljavanja boračke populacije, putem Stručnog tima za izradu Programa zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo.

Međutim, negativna dešavanja na svjetskom nivou, vezano za pandemiju koronavirusa utjecala su na uvođenje mjera kojima bi se sačuvalo funkcionisanje društvenih sistema kako na makro tako i na mikro nivou i u drugim zemljama Evrope i svijeta pa i u Bosni i Hercegovini.

Nastojanja na globalnom nivou su, prije svega, očuvanje zdravlja stanovništva i ulaganju napora za oporavak privrede. U tom smislu i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je sačinilo Program mjera za poticaj zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije za 2021., koji će biti provođen kroz obuku, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili zapošljavanje već kvalifikovanih kadrova iz reda braniteljske populacije, koji su evidentirani kao nezaposlene osobe kod Službe za zapošljavanje.

"Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u budžetu Kantona Sarajevo za 2021. od 300.000 KM, a planira se zapošljavanje najmanje 50 pripadnika branilačke populacije", istakao je Osmanović.

Dodao je kako će tom mjerom biti potaknuta i privreda u Kantonu Sarajevo, jer će se na jedan način stimulisati poslodavci na nova zapošljavanja.

"Isto tako ćemo osobe koje se nalaze na evidenciji za zapošljavanje Kantona Sarajevo skinuti sa evidencije i zaposliti putem ovog programa", zaključio je Osmanović, saopćeno je.

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS, donijela je Odluku o donošenju programa podrške osobama u stanju socijalne potrebe u KS koje su zaražene virusom ili su prebolovale koronavirus.

Odluka je donesena u skladu sa članom 14. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, Programom rada Ministarstva i zaključcima Skupštine KS od 15. marta ove godine.

"Programom je predviđeno da osobe koje ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od druge osobe ili pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život i rad, a koje su zaražene virusom SARS-CoV-2, odnosno koje su prebolovale bolest Covid-19 imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 200 KM, koja se može dodijeliti jednom u 2021. godini", istakla je resorna ministrica Ivana Prvulović.

Postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu vodit će Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", a naknadu će isplaćivati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS.

"Pozivaju se osobe na koja se odnosi ova odluka da se jave nadležnoj općinskoj službi za socijalni rad, prema mjestu svog prebivališta", saopćeno je.


IZVOR: Vebsajt Klix, 02.04.2021.

Naslov: Redakcija