Zastava Srbije

ZAKON O DJEČJOJ ZAŠTITI RS: Pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju je specifično pravo, koje podrazumijeva posebnu cjelodnevnu njegu, odnosno preduzimanje medicinskih i nemedicinskih radnji od strane roditelja-njegovatelja sa ciljem sprečavanja fizičkog i psihičkog zapuštanja djeteta sa smetnjama u razvoju

05.03.2024.


Neformalna grupa roditelja koja se interesovala za ostvarivanje prava na naknadu za roditelja njegovatelja nedavno je boravila u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske gdje su razgovarali sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem i saradnicima. U razgovoru je naglašeno da je to pravo specifično i namijenjeno roditeljima koji cjelodnevno njeguju dijete sa najtežim oblicima smetnji i da kao takvo treba da bude ostvareno jednakopravno, uz dosljednu primjenu propisa, u čemu je naglašena uloga stručnih i nezavisnih komisija jedinica lokalne samouprave.

Roditelji su naglasili da je u interesu djece sa poteškoćama u razvoju u prvom redu unapređivanje usluga, poput pomoći i njege u kući, usluga dnevnih centara i sl., jer su one te koje najviše unapređuju kvalitet života porodice sa djetetom sa smetnjama u razvoju.

S tim u vezi, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske apeluje na lokalne zajednice da se, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno uključe u pružanje podrške ovim porodicama, te omoguće usluge dnevnih centara koje roditelji traže.

Podsjećamo, Republika Srpska je među prvima uvela pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, a potom i značajno povećala iznos sa prvobitnih 100 KM na 650 KM, što je upravo rezultat saradnje sa savezima i udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Prilikom uvođenja ovog prava, ono je zajednički definisano kao važan iskorak prema osobama sa najtežim oblicima invaliditeta, odnosno djeci sa poteškoćama u razvoju i podrška njihovim porodicama, te stoga nije svim licima koja su potpuno zavisna od tuđe njege i pomoći potrebna i posebna njega, odnosno cjelodnevna njega koju pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju podrazumijeva.

Važno je razumjeti da porodice i pojedinci u sistemu socijalne i dječije zaštite u Republici Srpskoj ostvaruju brojna prava, a da je pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju specifično pravo. Ono podrazumijeva posebnu cjelodnevnu njegu, odnosno preduzimanje medicinskih i nemedicinskih radnji od strane roditelja-njegovatelja sa ciljem sprečavanja fizičkog i psihičkog zapuštanja djeteta sa smetnjama u razvoju. Posebna njega je isključivo njega koja se pruža u kućnim uslovima i predstavlja smještaj u sopstvenu porodicu, odnosno prevenciju smještaja u ustanovu socijalne zaštite.

Stoga, kada je u pitanju pravo na naknadu roditelju-njegovatenju ili njegovatelju, ističemo da se ne može govoriti o bilo kakvom ukidanju prava ili uslovljavanju roditelja i djece, već je riječ isključivo o dosljednom provođenju zakona. Subjekti socijalne i dječije zaštite prolaze i stručne obuke, kako bi se osigurala vjerodostojna interpretacija ovih prava, u skladu sa Međunarodnim sistemom procjene funkcionalnosti, a što očekuje i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. O tome je, takođe, bilo riječi na nedavnom sastanku.

Napominjemo i da smo svjesni značaja uključivanja djece sa poteškoćama u razvoju u programe specijalizovanih centara, ali djeca kojima komisija valjano utvrdi potrebu za posebnom njegom, nažalost, zbog svog stanja nisu u mogućnosti da budu uključena u bilo kakav proces školovanja, osposobljavanja ili dnevne brige u specijalizovanim centrima koji pružaju te vrste socijalnih usluga.

Podsjećamo i da djeca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Republici Sprskoj najveći dio svojih prava ostvaruju na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, tokom cijelog života, odnosno i nakon 30. godine, dok je namjena Zakona o dječjoj zaštiti, kojim je obuhvaćena i naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, da daje dodatnu podršku porodici.

Sistem socijalne i dječije zaštite u Republici Srpskoj prepoznaje i uvažava specifičnost položaja djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kao najosjetljivijih kategorija, pruža neophodnu podršku, te se u saradnji i po zahtjevima saveza i udruženja koji okupljaju lica sa invaliditetom i roditelje djece sa smetnjama u razvoju, u kontinutitetu radi na unapređenju i proširenju njihovih prava.

Svjesni činjenice da je takav sistem potrebno stalno unapređivati, Ministarstvo će, u skladu sa mjerama i aktivnostima predviđenim Strategijom socijalne zaštite Republike Srpske, kao i ostalim planskim aktima, u ovoj godini izvršiti i analizu svih pojedinačnih prava koja proizilaze iz zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, a na osnovu koje će se doći do određenih prijedloga i rješenja za eventualne izmjene i dopune zakonskih rješenja. Cilj je da se i na taj način dođe do ujednačenosti u postupanju nadležnih organa i veće pravičnosti kod ostvarivanja prava.

Ovakav pristupu i iznalaženje sistemskih rješenja za korisnike, podržavaju i predstavnici Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske “MeNeRaLi", koji okuplja 33 lokalna udruženja i više od 3.100 članova širom Republike Srpske, a koji su nedavno o tome razgovarali sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite.

Sa punim razumijevanjem za zahtjeve roditelja, a svjesni činjenice da je teško dosegnuti nivo stoodstotnog ispunjenja svih očekivanja, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća da su posljednjih godina učinjeni ogromni pomaci i izdvojena značajna sredstva za unapređivanje prava i podršku porodicama, što će se nastaviti i ubuduće.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, 29.02.2024.

Naslov: Redakcija