Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O LIKVIDACIONOM POSTUPKU

05.02.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 6. sjednici, u Banjoj Luci, Nacrt Zakona o likvidacionom postupku

Navedenim zakonskim rješenjem se uređuje likvidacioni postupak a koji se provodi nad pravnim licima pred nadležnim sudovima u Republici Srpskoj.

Osnovni razlog za donošenje novog zakona jeste potreba da se likvidacioni postupak učini efikasnijim i bržim, te ekonomičnijim sa što manjim troškovima.

Zakon o likvidacionom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 64/2002) u primjeni je od 2002. godine, nije mijenjan, niti dopunjavan od dana donošenja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 31.01.2019.

Naslov: Redakcija