Zastava Srbije

ZAKON O PODRŠCI NEZAPOSLENOM RODITELJU ČETVORO I VIŠE DJECE U RS: Nezaposleni roditelj četvoro i više djece primaće novčanu naknadu u iznosu od 750 KM na mjesečnom nivou, uz uplaćene poreze i doprinose

05.01.2023.


Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 132/2022), kojim je propisano da će nezaposleni roditelj četvoro i više djece u Republici Srpskoj primati novčanu naknadu u iznosu od 750 KM na mjesečnom nivou, uz uplaćene poreze i doprinose.

Osim što će na osnovu ovih zakonskih odredbi nezaposleni roditelji četvoro i više djece moći da ispune uslove za penziju, značajna novina u Zakonu je što će pravo na finansijsku naknadu imati i zaposleni samohrani roditelji četvoro i više djece kao i, u naročito opravdanim slučajevima, staratelj sa kojim četvoro ili više djece žive u zajedničkom domaćinstvu.

Roditelj ostvaruje pravo na novčano primanje ako ispunjava sljedeće uslove:

1) da je nezaposleno lice i da ne ostvaruje primanja po drugom osnovu koja su veća od najniže plate u Republici, 

2) da ima četvoro ili više djece, od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina života ili dijete nad kojim je produženo roditeljsko pravo u skladu sa zakonom,

3) da maloljetna djeca žive sa roditeljem u zajedničkom domaćinstvu i da se nalaze na redovnom osnovnom školovanju u Republici Srpskoj, ukoliko za to ispunjavaju uslove,

4) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo Republike Srpske, 

5) da ima prijavljeno prebivalište u Republici Srpskoj ili teritoriji Brčko Distrikta BiH, sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske.

Za korisnike koji su ostvarili finansijsku pomoć na osnovu Odluke o isplati finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 90/2022 i 91/2022 - ispr.) podnošenjem zahtjeva po Javnom pozivu, Ministarstvo će, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak odlučivanja o pravu na novčano primanje, u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Korisnici koji su ostvarili finansijsku pomoć kao korisnici nekog od prava iz dječje zaštite putem Javne ustanove Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, obavezni su da pokrenu postupak podnošenjem zahtjeva Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom kako bi ostvarili pravo na novčano primanje, po odredbama ovog zakona.

Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj stupa na snagu 1. januara 2023. godine, a planirana sredstva u budžetu za 2023. godinu za ove namjene su 69.950.000 KM.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo porodice, omladine i sporta, 28.12.2022.

Naslov: Redakcija