Zastava Srbije

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI: Vlada FBiH će u najkraćem roku ispoštovati svoje obaveze

05.01.2022.


Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usaglasio tekst Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, zbog hitnosti situacije, isti je u propisanoj formi dostavljen sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi daljeg upućivanja na objavu u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Tek po objavi i stupanju na snagu ovog zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će biti u mogućnosti da poduzme aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti.

Također ističemo da će Vlada Federacije BiH, u najkraćem roku ispoštovati svoje obaveze.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 31.12.2021.

Naslov: Redakcija