Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

04.12.2023.


29. novembra 2023. godine, u Banjoj Luci održana je Tri stotine i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je ovaj Sud odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je na sjednici, između ostalih odluka koje je donio, usvojio i odluku u predmetu broj U-77/23 kojom je odlučio da se ne prihvata inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je, naime, utvrdio da Narodna skupština Republike Srpske usvajanjem i dostavljanjem navedenih zakona na proglašavanje i njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku Republike Srpske”, te da Predsjednik Republike Srpske donošenjem ukaza, nisu povrijedili Ustavom Republike Srpske utvrđeni postupak donošenja zakona, zbog čega je Sud ocijenio da su osporeni zakoni, u pogledu postupka njihovog donošenja, u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. U odnosu na činjenicu da je Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu donio Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu osporenih zakona, Ustavni sud je konstatovao da Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu nije institucija ustavnopravnog poretka Republike Srpske, te da nije moguće vršiti ocjenu ustavnosti zakonodavnog postupka sa aspekta tih akata, tj. u odnosu na njih. Ustavni sud je takođe ocijenio da Ustav Republike Srpske nijednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da Visoki predstavnik interveniše u zakonodavni postupak u Republici Srpskoj, koji, pored usvajanja zakona, uključuje i donošenje ukaza kojim se zakon proglašava.

Pored navedene odluke, Ustavni sud je donio i odluke u predmetima broj U-63/22, U-64/22, U-2/23, U-7/23 i U-26/23 kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenih pojedinih podzakonskih normativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavni sud RS, 29.11.2023.

Naslov: Redakcija