Zastava Srbije

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU U NARODNOJ SKUPŠTINI RS: Ograničavaju se sredstava za reprezentaciju na mjesečnom nivou, definišu procedure, uslovi i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava i ograničavaju maksimalni novčani iznosi odobreni za kupovinu i primanje poklona

04.10.2023.


Administrativna komisija Narodne skupštine Republike Srpske, na osnovu člana 60. Poslovnika, na sjednici zakazanoj za srijedu, 4.10.2023, trebalo bi da usvoji pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Narodnoj skupštini Republike Srpske kojim se, po prvi put, ograničavaju sredstava za reprezentaciju na mjesečnom nivou, definišu procedure, uslovi i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava i ograničavaju maksimalni novčani iznosi odobreni za kupovinu i primanje poklona.

Pod reprezentacijom, kako je definiše ovaj pravilnik, smatraju se izdaci koji se javljaju u toku redovnih aktivnosti izabranih, imenovanih i zaposlenih lica u Narodnoj skupštini, a podrazumijevaju novčana sredstva za ugostiteljske usluge i nabavku poklona.

Pod internom reprezentacijom se podrazumijevaju novčana sredstva za ugostiteljske usluge prilikom održavanja sjednica i radnih sastanaka u službenim prostorijama Narodne skupštine i u restoranu Ugostiteljskog servisa Vlade u zgradi Narodne skupštine.

Stavka koja se odnosi na internu reprezentaciju nije reprezentacija u klasičnom smislu, već podrazumijeva troškove redovnih aktivnosti rukovodstva, zaposlenih, stručnih odbora i komisija, kao i troškove prijema domaćih i stranih delegacija, studijske posjete Narodnoj skupštini fakulteta, škola, NVO...prilikom kojih se u restoranu Narodne skupštine poslužuje osvježenje i slično.

Definisano je da pravo, po osnovu interne reprezentacije za ove potrebe u restoranu Narodne skupštine, u mjesečnim iznosima imaju: Kabinet predsjednika Narodne skupštine u visini stvarnih troškova; generalni sekretar do 1.200,00 KM; potpredsjednici Narodne skupštine do 900,00 KM; zamjenik generalnog sekretara do 600,00 KM i pomoćnici generalnog sekretara Narodne skupštine do 150,00 KM.

Takođe ovim pravilnikom definiše se da pravo na korištenje eksterne reprezentacije imaju predsjednik i potpredsjednici Narodne skupštine, generalni sekretar, zamjenik generalnog sekretara Narodne skupštine i šef Kabineta predsjednika Narodne skupštine.

Predsjedniku Narodne skupštine pripada eksterna reprezentacija u iznosu do 500,00 KM mjesečno, potpredsjednicima, generalnom sekretaru i šefu Kabineta predsjednika u iznosu do 200,00 KM mjesečno, a zamjeniku generalnog sekretara do 150,00 KM mjesečno.

Napominjemo da, iako je imao pravo na 500 KM mjesečno za eksternu reprezentaciju, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić do sada ovo pravo nije koristio.

Administrativna komisija, koja odlučuje o materijalnim i drugim uslovima za rad Narodne skupštine, može da donese odluku i o smanjenju iznosa odobrenih za internu i eksternu reprezentaciju.

 Klubovi poslanika i poslaničke grupe u Narodnoj skupštini prilikom obavljanja svojih aktivnosti takođe imaju pravo na internu i eksternu reprezentaciju koja će teretiti sredstva za rad poslaničkih klubova i poslaničkih grupa.

Kako se navodi u pravilniku, svi korisnici prava na reprezentaciju su dužni da vode računa o domaćinskom i racionalnom korišćenju sredstava predviđenih za internu i eksternu reprezentaciju.

Kako je predviđeno novim pravilnikom, u slučaju kada se utvrdi da je došlo do prekoračenja mjesečnih iznosa odobrenih za troškove interne reprezentacije, generalni sekretar će licu koje napravi veći iznos umanjiti neto platu ili naknadu (paušal) za iznos prekoračenja.

U slučaju kada se utvrdi da je došlo do prekoračenja mjesečnih iznosa odobrenih za troškove eksterne reprezentacije, prekoračeni iznos neće se priznati u troškove reprezentacije.

Odsjek za budžetske i finansijsko-računovodstvene poslove Narodne skupštine biće zadužen da vodi evidenciju iskorišćenih iznosa reprezentacije i da generalnom sekretaru dostavlja mjesečni izvještaj o troškovima reprezentacije.

Takođe novim pravilnikom definisano je da se Administrativnoj komisiji dostavlja pisani izvještaj o troškovima svaka tri mjeseca.

Po prvi put ovim pravilnikom definišu se i procedure, kao i ko u ime Narodne skupštine ima pravo na davanje i primanje poklona i u kojoj vrijednosti.

Tako pravo na davanje poklona, u ime Narodne skupštine Republike Srpske, imaju predsjednik i generalni sekretar, kao i lice kojeg oni ovlaste, a pojedinačna vrijednost poklona koji uručuje predstavnik Narodne skupštine ne smije prelaziti iznos veći od 500,00 KM.

Definiše se procedura koja mora da sadrži razloge koji opravdavaju svrhu i potrebu davanja poklona, kao i vođenje evidencije svih poklona, te naglašava da se nabavka poklona obavlja putem procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama BiH i pratećim podzakonskim akatima.

Kod primanja poklona jasno mora biti utvrđeno i to da li su oni namjenjeni Narodnoj skupštini ili predstavniku Narodne skupštine - kao privatnom licu.

Pravo na prijem poklona imaju predsjednik Narodne skupštine, potpredsjednici Narodne skupštine, generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara Narodne skupštine, a poklone čija je tržišna vrijednost veća od 300,00 KM oni ne mogu zadržati za sebe, nego su ih dužni prijaviti Komisiji za sprečavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, te predati Odsjeku za protokol u Službi Narodne skupštine.

Cilj novog pravilnika jesu sveobuhvatne uštede, uvođenje jasnih ograničenja i definisane procedure za efikasno funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske, ali i njeno krajnje ekonomično poslovanje.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 03.10.2023.

Naslov: Redakcija