Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FBIH: Prijedlog zakona ukida koeficijent ličnog odbitka što predstavlja ogromnu finansijsku štetu za porodice s djecom

04.10.2023.


Udruženje "Porodice tri plus" uputilo je hitan zahtjev Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u kojem pozivaju na preispitivanje Prijedloga zakona o porezu na dohodak FBiH, jer se istim ukida koeficijent ličnog odbitka što, ističu, predstavlja ogromnu finansijsku štetu za porodice s djecom.

U dopisu su upozorili na, kako su naveli, pogubnost Prijedloga zakona o porezu na dohodak koji ubrzo treba da se nađe u parlamentarnoj proceduri.

"Upozoravamo da se novim Prijedlogom zakona briše se Član 24. u kojem je koeficijent ličnog odbitka za izdržavanog supružnika i svako dijete, tako da je osnovica za porez sada ista za sve, tj. 800 KM. Ovo znači da se ukida Porezna kartica s koeficijentom ličnog odbitka za izdržavanje bračnog partnera i djece, zbog čega se povećava iznos poreza a samim tim umanjuje plata", istakli su iz Udruženja.

Poručili su da bi se, u vremenu demografske katastrofe, odlaska mladih i velikog pada nataliteta, usvajanjem ovoga Prijedloga zakona o porezu na dohodak ukinula podrška porodicama, dosadašnji pronatalitetni karakter i destimulisalo rađanje djece.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 28.09.2023.

Naslov: Redakcija