Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FBIH I IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM CRTOM: Predložena izmjena naziva naseljenog mjesta Trebimlja

04.09.2023.


Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, datog u skladu sa zaduženjem od Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, a kojim je prihvaćena inicijativa Općine Ravno da se naziv naseljenog mjesta Trebimlja promijeni u Trebinja, Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u FBiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom.

Kako se radi o Prijedlogu zakona koji nije složen i obiman, Vlada ga je uputila Parlamentu FBiH na razmatranje po skraćenom postupku.

S tim u vezi, riječ Trebimlja zamjenjuje se riječju Trebinja, a predviđeno je da Općinsko vijeće Općine Ravno u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladi svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s odredbama ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 31.08.2023.

Naslov: Redakcija