Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

04.09.2023.


Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i po skraćenom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Predloženim zakonom predviđena je izmjena odredbe kojom se period primjene zajedničke tarife premija za obavezna osiguranja koju donosi Agencija za nadzor osiguranja FBiH i propisuje uslove za osiguranje od autoodgovornosti, produžava sa kraja oktobra 2023. godine na 31.12.2026. godine.

Također, stav koji propisuje da danom prestanka važenja zajedničke tarife premija i cjenovnika za osiguranje od autoodgovornosti društvo za osiguranje stječe pravo na primjenu vlastite tarife premija i ovog cjenovnika, za koju je dobilo prethodnu saglasnost Agencije, dopunjuje se odredbom da se ta tarifa primjenjuje do donošenja Odluke Vlade FBiH o datumu stupanja na snagu slobodnog formiranja cijena osiguranja od autoodgovornosti u skladu sa evropskim propisima. S tim u vezi precizirano je i da nakon donošenja ove odluke Vlade prestaje obaveza društva za osiguranje da pribavlja prethodnu saglasnost Agencije na tarifu premija i cjenovnik za osiguranje od autoodgovornosti, čime se stvaraju preduslovi za slobodno formiranje cijena osiguranja.

Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 31.08.2023.

Naslov: Redakcija