Zastava Srbije

PROSVJETNI SINDIKATI U RS TRAŽE ZAŠTITU ZAPOSLENIH U USLOVIMA PANDEMIJE

04.09.2020.


Povodom početka nove školske godine i novog načina izvođenja nastave u uslovima pandemije koronavirusa, Konfederacija sindikata Republike Srpske i Samostalni sindikat srednjih škola RS zatražili su od Ministarstva prosvjete i kulture i Vlade Republike Srpske bezbjednost za sve radnike u školi. To, kako navode, prije svega podrazumijeva precizne epidemiološke odredbe školama i kontrolisanje njihovog provođenja.

"S obzirom na to da mnogi prosvjetni radnici u školi rade obje smjene, i da svi šalju preko interneta lekcije đacima koji zbog bolesti ne mogu biti prisutni na nastavi, i da predavanja ponavljamo do iznemoglosti (po 15 učenika u grupi), Ministarstvo je dužno da nam obezbijedi tehniku i materijalnu nadoknadu za korištenje vlastitih laptopa i interneta. Bilo bi dolično da i nama ta nadoknada bude 1 000 KM", navodi se u saopštenju Sindikata.

"Pedagoški zavod treba (trebalo je!) redukovati nastavne sadržaje i dati jasne načine njihovog realizovanja (uzevši u obzir da časovi traju 20 ili 30 minuta)", stoji u objavljenom tekstu.

Konfederacija sindikata Republike Srpske i Samostalni sindikat srednjih škola RS takođe traže da se radnicima koji obole od koronavirusa obezbijedi da imaju nadoknadu 100 posto od zarade, da se radnicima koji su stariji od 60 godina i onima koji imaju hronična oboljenja, ili neko u njihovoj porodici, omogući rad od kuće bez umanjenja zarade ili odsustvo sa posla uz nadoknadu 70 posto od plate.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 31.08.2020.

Naslov: Redakcija