Zastava Srbije

ODLUKA O DESETOJ EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE ZA IZMIRENjE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE: Registrovana 10. emisija obveznica stare devizne štednje

04.08.2022.


U skladu sa Odlukom o 10. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022) 29. jula 2022. godine je registrovana emisija obveznica u iznosu 5,67 miliona KM, za 235 štediša.

Obveznice su emitovane sa rokom dospijeća od 5 godina, godišnjom kamatnom stopom od 2,5%, otplata glavnice (10 odsto) i isplata kamate na neotplaćenu glavnicu vrši se polugodišnje.

Uključujući i 10. emisiju obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje do sada je emitovano obveznica ukupne nominalne vrijednosti 588,92 miliona KM, za ukupno 32.299 lica.

Do sada je u cjelosti isplaćeno sedam emisija stare devizne štednje, a sve obaveze po dospjelim kuponima se isplaćuju u roku. Po osnovu dospjelih anuiteta obveznica (glavnice i kamate) do sada je isplaćeno ukupno 599,57 miliona KM.

Za štediše koje do sada nisu izvršile verifikaciju stare devizne štednje planirano je da se novi rok za verifikaciju otvori tokom 2023. i 2024. godine, a da naredna jedanaesta emisija i gotovinska isplata budu izvršene u toku 2024. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.07.2022.

Naslov: Redakcija