Zastava Srbije

BIH DOBILA PROSJEČNU CIJENU DEPOZITA BANAKA

04.07.2023.


Koordinacija bankarske supervizije je usvojila prosječnu cijenu depozita na kvartalnom, mjesečnom i godišnjem nivou kojom se može zamijeniti Euribor (prosječna kamatna stopa po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac).

Spomenutu Koordinaciju čine entitetske agencije za bankarstvo, Centralna banka i Agencija za osiguranje depozita, a usvajanje prosječne cijene depozita predložile su entitetske agencije za bankarstvo.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) Jasmin Mahmuzić je ukazao da to neće biti nametnuto, već da će bankama biti data mogućnost da izaberu novu referentnu kamatnu stopu koja odražava stanje troškova na tržištu, što Euribor ne radi. Euribor raste, a cijena depozita banaka ne raste.

"Da bismo sačuvali stabilnost bankarskog sektora, klijente i privredu, na inicijativu dvije entitetske agencije je ovo usvojeno", dodaje.

Prema njegovim riječima, banke to mogu koristiti za nove kredite kao referentnu stopu, mogu anektirati postojeće ugovore pa je mogu koristiti umjesto Euribora, ali naravno uz saglasnost klijenta - ne mogu to raditi samoinicijativno. Istakao je zašto je donesena ova odluka.

"Daje se bankama mogućnost da u izazovnom vremenu, koje nema puno veze sa ovim što se dešava u Bosni i Hercegovini, da prebrode ovo vrijeme", rekao je.

Iz Centralne banke su saopćili da korištenjem ovih stopa, u slučaju kada se finansiranje vrši pretežno iz domaćih izvora, banke bi bile u mogućnosti bolje upravljati kamatno induciranim kreditnim rizikom te bi se ublažili rizici po cjelokupnu finansijsku stabilnost, poboljšali uslovi funkcionisanja unutrašnjeg tržišta te osigurao viši nivo zaštite korisnika finansijskih usluga i investitora.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 01.07.2023.

Naslov: Redakcija