Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 8. sjednica 5. jula 2023. godine – Razmatranje prijedloga zakona

04.07.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 8. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 5. juli 2023. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač: poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1261/23 od 7. 6. 2023;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1832/22 od 18. 11. 2022, skraćeni postupak, P.Z.E.I. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, zakon broj: 01-02-1-945/23 od 27. 4. 2023. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-607/23 od 10. 3. 2023, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija, broj: 01-02-1-701/23 od 24. 3. 2023, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o moru, predlagač: poslanici Amor Mašović, Denijal Tulumović, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Safet Kešo, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović i Šerif Špago, zakon broj: 01-02-1-765/23 od 25. 4. 2023. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Saša Magazinović, zakon broj: 01-02-1-922/23 od 18. 4. 2023. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, zakon broj: 01-02-1-1050/23 od 8.5.2023. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine “P.Z.E.I.”, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1031/23 od 30. 5. 2023, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 12. Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,predlagač: poslanica Mia Karamehić-Abazović, broj: 01-02-4-884/23 od 12. 4. 2023. (prvo čitanje);
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-737/23 od 8. 6. 2023;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2022. godinu, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-50-18-902/23 od 8. 6. 2023;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Finansijskom planu BHRT-a za 2023. godinu,Izvještaju o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu i Programskim planovima BHRT-a za 2023. godinu, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-50-18-902/23 od 8. 6. 2023;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Sabine Ćudić, broj: 01-50-1-743/23 od 8. 6. 2023;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o izmijenjenoj poslaničkoj inicijativi Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša, broj: 01-50-1-1036/23 od 8. 6. 2023;
 18. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-1460/22 od 2. 9. 2022;
 19. Izvještaji o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2022. godinu:
 • Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01-50-3-245/23 od 31. 1. 2023;
 • Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01-50-3-306/23 od 7. 2. 2023;
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine, broj: 01/3-50-3-467/23 od 23. 2. 2023;
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove, broj: 01/2-50-3-661/23 od 16. 3. 2023;
 • Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01/5-50-3-683/23 od 21. 3. 2023;
 • Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, broj: 01/6-50-3-1112/23 od 16. 5. 2023;
 1. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu:
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 03/1-50-14-892-2/23 od 13. 4. 2023;
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14-892-3/23 od 25. 4. 2023;
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-14-892-4/23 od 16. 5. 2023;
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/4-50-14-892-5/23 od 31. 5. 2023;
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-892-6/23 od 12. 6. 2023;
 1. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu, broj: 05/7-39-1-263/23 od 2. 2. 2023;
 2. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2022. godinu, broj: 01,01/4-50-18-872/23 od 11. 4. 2023;
 3. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, akt broj: 01,02-50-18-985/23 od 26. 4. 2023;
 4. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-1167/23 od 26. 5. 2023;
 5. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2021. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 01,02-02-4-1278/23 od 8. 6. 2023;
 6. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2022. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 01,02-02-4-1279/23 od 8. 6. 2023;
 7. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-09-784/23 od 3. 4. 2023;
 8. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2022. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1241/23 od 5. 6. 2023;
 9. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1246-1/23 od 8. 6. 2023;
 10. Poslanička inicijativa Milorada Kojića, broj: 01-50-1-944/23 od 19. 4. 2023;
 11. Poslanička inicijativa Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1115/23 od 17. 5. 2023;
 12. Poslanička inicijativa Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1117/23 od 17. 5. 2023;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, broj: 01,02-21-1-1308/23 od 12. 6. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 23.06.2023.

Naslov: Redakcija