Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBIH: Podnosioci zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola imaju rok tri godine za prelazni period da završe svoje projekte i dobiju energetsku dozvolu

04.05.2022.


Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, ukazao je da je Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji, kojim se obustavlja izdavanja dozvola za male hidroelektrane.

Dopunom ovog zakona dodana je definicija po kojoj je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalirane snage do isključivo 10 MW. Novim stavom precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

- Zakon prije svega definiše šta su male hidroelektrane, da su to pogoni sa instaliranom snagom do 10 megavata. Također, definiše se obustava izdavanja energetskih dozvola za takve objekte - ukazao je ministar Džindić, te podsjetio da je u Zakonu izvršena navedena korekcija u skladu sa zaključkom Parlamenta Federacije BiH.

Džindić očekuje da uskoro oba doma Parlamenta FBiH usvoje dopunu Zakona kako bi bilo omogućeno da stupi na snagu.

- Podnosioci zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola imaju rok tri godine za prelazni period da završe svoje projekte i dobiju energetsku dozvolu. Svi oni koji budu prešli preko tog roka nažalost bit će izuzeti iz projekta, odnosno, izgubit će energetsku dozvolu – dodao je Džindić.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.04.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija