Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ: Strancima onemogućeno da budu direktori firmi u RS. Zakonom je predviđeno da je stranom licu ovlašćenom za zastupanje potrebno i uvjerenje o odobrenom boravku u BiH


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 - dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 8. marta 2016. godine, strancima je onemogućeno da budu direktori firmi u RS.

Zakonom je predviđeno da je stranom licu ovlašćenom za zastupanje potrebno i uvjerenje o odobrenom boravku u BiH.

Do donošenja ovih izmjena Zakona dostavljana je samo prijava boravka za koju je bilo dovoljno da stranac uđe u BiH i dobije pečat u pasoš. Sada u registar ne može biti registrovano lice koje je ovlašćeno za zastupanje bez odobrenja privremenog boravka.

Problem predstavlja to što se ne može dobiti odobrenje privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole, tako da je jedini osnov za dobijanje odobrenja radna dozvola za koju je potreban ugovor o radu koji direktori ne moraju da imaju.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 03.05.2016.