Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI: Rok za sugestije 7. april 2022. godine

04.04.2022.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu mier@mier.vladars.net do četvrtka, 07.04.2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 31.03.2022.

Naslov: Redakcija