Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU RS: Utvrđuje se zastarjelost prava na naplatu poreskog duga koji je postao izvršan prije 2012. godine

04.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Predloženim izmjenama i dopunama stvara se pravni osnov za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskog duga koji je postao izvršan prije stupanja na snagu Zakona o poreskom postupku 2012. godine, na način da se i na ovaj dug primjenjuju odredbe o zastarjelosti, kao i za dug nastao prema odredbama važećeg Zakona o poreskom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 78/2020). U ovom slučaju radi se o dugu dospjelom od nastanka Poreske uprave Republike Srpske (2002. godine) i ranije (1996–2002) do 31. decembra 2011. godine, poreskih obveznika za koji je u roku pokrenut postupak prinudne naplate, čija imovina je obezbijeđena u skladu sa zakonom. Međutim, isto tako radi se o dugu onih poreskih obveznika koji više ne posluju, koji nemaju imovinu, a kod kojih postoji veoma visok stepen potpune nenaplativosti tog duga.

Prema evidencijama i procjenama finansijskih efekata Poreske uprave Republike Srpske, ukupan poreski dug koji je dospio zaključno sa 31. decembrom 2011. godine, za koji je pokrenut postupak prinudne naplate, ali nisu naplaćena iznosi 375.000.000 KM. U tom iznosu ne nalazi se poreski dug za koje je odobreno odgođeno plaćanje, niti poreski dug obveznika nad kojima je pokrenut stečajni postupak.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.03.2022.

Naslov: Redakcija