Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U RS: Jedan od uslova za polaganje pravosudnog ispita su dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, advokaturi, notarijatu, Pravobranilaštvu, organima uprave, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima. Naknada za polaganje ispita 800 KM


Narodna skupština Republike Srpske na predstojećoj sjednici, zakazanoj za utorak, 5. april 2016. godine, trebalo bi da razmatra Nacrt zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.

Kako je predviđeo Nacrtom zakonajedan od uslova za polaganje pravosudnog ispita su godine radnog iskustva na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, advokaturi, notarijatu, Pravobranilaštvu, organima uprave, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima.

- Nacrtom zakona propisuju se dvije godine radnog iskustva za lica koja su to iskustvo stekla na pomenutim poslovima. Prema važećem Zakonu o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 17/2008, 59/2008 i 40/2011), potrebno radno iskustvo na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, advokaturi, notarijatu, Pravobranilaštvu je dvije godine, dok je za organe uprave, privredna društva i druge pravne subjekte potrebno radno iskustvo od tri godine - rekla je portparol Ministarstva pravde RS, Sanja Džombić.

Nacrtom je, kaže, predviđena i manja naknada koju kandidati obavezno uplaćuju kod polaganja ispita.

- Naknada je, prema važećim odredbama, 1.000 KM. Nacrtom zakona je propisano da poseban akt o visini naknade donosi ministar, a njime će biti propisana naknada od 800 KM - navela je Džombićeva.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, V. K., 01.04.2016.