Zastava Srbije

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH: Dostupan servis za elektronsku provjeru postupka izrade putne isprave, lične karte i vozačke dozvole od trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje kod nadležnog organa do uručenja


Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH stavila je na raspolaganje besplatan internet servis putem kojeg će građani moći pratiti faze postupka izrade putne isprave, lične karte i vozačke dozvole od trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje kod nadležnog organa do uručenja.

Da bi bila pokrenuta provjera, u tražena polja potrebno je unijeti podatke kojima raspolaže lično podnosilac zahtjeva.

Iz ove Agencije je saopšteno da je ovim servisom građanima omogućeno da na jednostavan način dobiju uvid u trenutni status zahtjeva, te da unaprijed mogu planirati preuzimanje izrađenog ličnog dokumenta na lokaciji nadležnog organa.

Zahtjev, odnosno lični dokument se može nalaziti u jednoj od sljedećih faza postupka -

  • zahtjev čeka na provjeru identiteta,
  • zahtjev dostavljen u podsistem za proizvodnju,
  • dokument kreiran,
  • dokument u transportu i
  • dokument spreman za uručenje.

U ovoj Agenciji tvrde da će i dalje raditi na kreiranju servisa koji će pojednostaviti procedure i građanima omogućiti efikasniju i kvalitetniju uslugu.

Podsjećaju da izdavanje ličnih dokumenata vrše u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova, u FBiH kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i u Brčko distriktu Odjeljenje za javni registar.

Servis "Provjera statusa zahtjeva za lične dokumente" nalazi se na internet stranici IDDEEA, a svi nadležni organi za izdavanje ličnih dokumenata u BiH, takođe, imaju mogućnost integrisanja ovog servisa na svoje portale.


Izvor: Vebsajt RTRS, 01.04.2016.