Zastava Srbije

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KS: U Kantonu Sarajevo najviše korupcije zabilježeno u urbanizmu i zapošljavanju

04.02.2022.


Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo je predstavio rezultate rada u prošloj godini. Međunarodni zvaničnici su zadovoljni njegovim radom te su poručili da su neprihvatljivi politički pritisci na njegov rad.

Direktor Ureda Erduan Kafedžić je kao najveći problem istakao korupciju prilikom ostvarivanja benefita zvaničnika, kao i u zapošljavanju u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Naglasio je da je sporno i samo određivanje supervizora u ime Ureda koji nadzire proces zapošljavanja. Između ostalog, spornim je istakao to da se dešava da osoba koja je imenovana za supervizora nije obučena da bude supervizor. Ocijenio je da je potrebno napraviti velike promjene kako bi se ostvarila prijeko potrebna poboljšanja.

Predlaže da se ukine supervizija, a da potpuna odgovornost bude na komisijama koje će se sankcionisati za eventualne nepravilnosti. Najavio je da će i dalje biti posvećeni borbi protiv korupcije i u prostornom planiranju te da će ponovo objaviti, kako je naveo, šokantne podatke o nezakonitostima u ovoj oblasti.

Podsjetio je da sistemski nisu zaštićeni oni koji prijavljuju korupciju.

Eric Larson iz Američke ambasade je poručio da je neprihvatljiv politički pritisak na Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo. Kako je kazao, korupcija je egzistencijalna prijetnja, prijetnja zbog koje Bosna i Hercegovina doslovno umire.

Poručio je da je sistemska borba protiv korupcije posebno potrebna po osjetljivim pitanjima, kao što je urbanističko planiranje. Ukazao je na to da koruptivne aktivnosti predstavljaju organizovane aktivnosti.

Pozvao je da se s pozicija smijene one osobe koje se bave korupcijom, kao i one koje imaju nezakonito stečene diplome. Osim toga, pozvao je da se uskrate urbanističke dozvole onima koji su ih dobili korupcijom.

Iz Delegacije Evropske unije su poručili da vlast u Bosni i Hercegovini od 2019., kada je dato mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, nije napravila nikakav napredak u borbi protiv korupcije. Ocijenjeno je da su nadležni "aktivno opstruirali" tu borbu.

Procjena je da su građani dnevno uskraćeni za dva miliona KM zbog korupcije. U Delegaciji EU su također pohvalili rad Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo te da je on pozitivna iznimka. Navedeno je da su rezultati rada ove institucije neuporedivi s rezultatima rada drugih institucija odgovornih za borbu protiv korupcije.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 01.02.2022.

Naslov: Redakcija