Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI RUDARSTVA: Rok za komentare 7. februar 2019. godine

04.02.2019.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o polaganju stručnog ispita u rudarstvu.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na e-mail: e.salcin @mier.vladars.net do četvrtka 07.02.2019. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 30.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772