Zastava Srbije

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BIH: Primjena odložena za 1. april 2022. godine

04.01.2022.


Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se pomjera rok njene primjene sa 1. januara na 1. april 2022. godine, kada počinje i primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH.

Očekuje se da bi do tada trebao biti usvojen novi zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini BiH, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i osigura se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine polovinom juna prošle godine i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 30.12.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija