Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJEČJOJ ZAŠTITI: Od 1. januara 2022. godine uvedena isplata prava za prvo dijete, uvećavaju se i iznosi naknada za drugo, treće i četvrto dijete, kao i za vulnerabilne kategorije, pomoć za opremu novorođenčetu i primanja roditelju-njegovatelju

04.01.2022.


U Republici Srpskoj od 1. januara počela je primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021) i to će zahtijevati dodatnih 26 miliona KM, izjavio je direktor Fonda za dječiju zaštitu Nedeljko Јović.

- Fond dječije zaštite početkom godine očekuje veliki dio posla, jer se moraju izvršiti sve te korekcije da bi korisnici mogli što prije da ostvaruju ta prava koja su dodata - rekao je Јović.

Јović je rekao da se ovim izmjenama uvodi isplata prava za prvo dijete, uvećavaju i iznosi naknada za drugo, treće i četvrto dijete, kao i za vulnerabilne kategorije, pomoć za opremu novorođenčetu i primanja roditelju-njegovatelju.

Pravo na dječiji dodatak za prvo rođeno dijete biće 97 KM, kao i za drugo i četvrto, dok će naknada za treće iznositi 140 KM, a za vulnerabilne kategorije 172 KM.

- Ova novina sa izmjenama i dopunama Zakona zahtijevaće dodatnih oko 26 miliona KM, a u saradnji sa ministarstvom, Vladom, ona su već na neki način i obezbijeđena za 2022. godinu - naveo je Јović.

On je naveo da će se roditelju-njegovatelju isplaćivati iznos najniže plate u Republici Srpskoj, a da će za opremu novorođenčeta roditelji dobijati 500 KM.

Fond je, kaže, ponosan na postignute rezultate u ovoj godini, naglasivši da su redovno isplaćivana sva prava iz Zakona o dječijoj zaštiti, što će biti prioritet i u 2022.

Očekuje da će 2021. biti završena sa pozitivnim finansijskim rezultatom, a da će u sljedećoj godini imati dovoljno sredstava da se opet redovno isplaćuju sva prava.

Јović je napomenuo da su za sva prava iz Zakona o dječijoj zaštiti tokom ove godine izdvajana sredstva na istom nivou kao posljednje dvije-tri godine.

- Za materinski dodatak izdvajano je nekih 27-28 miliona KM, za dječiji dodatak oko 16 miliona KM, a sada će sa izmjenama i dopunama Zakona biti 37-38 miliona KM, za pomoć za opremu novorođenčeta do sada su isplaćivana 2,5 miliona KM, a naredne godine će biti oko pet miliona KM - objasnio je Јović.

On je rekao da je za roditelja-njegovatelja do sada izdvajano 800.000 KM, a sada će biti potrebno za tri miliona KM više, te dodao da su za refundaciju naknade plata na godišnjem nivou izdvajali oko 60 miliona KM.

- Refundaciju naknade plate, kako je nastupila pandemija, isplaćivali smo tri, a nekada i četiri puta mjesečno za naše korisnike, da bi poslodavci na svojim računima imali što češće ta sredstva i da bi mogli da održe svoju likvidnost. To je možda pravo koje trenutno vuče najviše finansijskih sredstava - naveo je Јović.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 31.12.2021.

Naslov: Redakcija