Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 11. januara 2021. godine 15. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

04.01.2021.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 15. sjednicu Predstavničkog doma za ponedjeljak, 11. januar 2021. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladine za iniciranje glasanja o nepovjerenju Vijeća ministara BiH, broj: 01-50-1-15-14/20 od 9. 12. 2020;
 4. Zahtjev poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Dženana Đonlagića, Zlatana Begića, Envera Bijedića, Vlatka Glavaša, Jasmina Emrića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-2481/20 od 23. 12. 2020;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Saša Magazinović, broj: 01-02-1-1769/20 od 4. 9. 2020. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog amandmanâ II, III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba SDPBiH, broj: 01-01-1-2070/20 od 20. 10. 2020. (prvo čitanje);
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za uvrštavanje u dnevni red 14. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: "Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje "uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine" (inicijativa broj: 01-50-1-1908/20 od 28. 9. 2020), broj: 01-50-1-15-14/20 od 10. 12. 2020;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oZahtjevu poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2144/20 od 10. 12. 2020;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oZahtjevu poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2145/20 od 10. 12. 2020;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2310/20 od 10. 12. 2020;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić (zakon u drugom čitanju), broj: 01-02-1-2573/17 od 10. 12. 2020;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, (zakon po hitnom postupku), koji glasi: "Predstavnički dom dostavlja Domu naroda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i predlaže da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.", broj: 01-02-1-1805/20 od 10. 12. 2020;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oPrijedlogu zaključka poslanika: Predraga Kojovića, Damira Arnauta, Aide Baručije i Mirjane Marinković – Lepić povodom rasprave o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019, koji glasi: "Zakon o Pravobranilaštvu nije mijenjan značajnije dugi niz godina a rješenja kojima je uređena unutrašnja organizacija ne pogoduju više današnjem vremenu, stoga predlažemo da se u roku od 90 dana od dana usvajanja ovog zaključka izvrše izmjene samog Zakona o Pravobranilaštvu BiH s ciljem unapređenja rada, te kako bi se stvorile pretpostavke za unutrašnju reorganizaciju", broj: 01-50-1-15-14/20 (veza broj: 01,02-50-18-2196/20) od 10. 12. 2020;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oIzvještaju o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019, broj: 01,02-50-18-2196/20 od 10. 12. 2020;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola", broj: 01-50-1-1787/20 od 10. 12. 2020;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim organima entiteta i kantona s cilјem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzirmeđunarodne obaveze Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-1797/20 od 10. 12. 2020;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Edite Đapo "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni član 12a) Zakona o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (Danska, Norveška, Luksеmburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum", broj: 01-50-1-1934/20 od 10. 12. 2020;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom, na način da se predmetna imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, isključivo s ciljem zaštite ove imovine od daljnjeg propadanja i urušavanja, njene obnove i rekonstrukcije ili privođenja predmetnog lokaliteta konačnoj namjeni u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, odnosno stavljanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini", broj: 01-50-1-1984/20 od 10. 12. 2020;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama i Prijedlog zakona o elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini, koji će biti usklađeni s pravnom tečevinom Evropske unije i preporukama Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišlјenja nadležnih institucija", broj: 01-50-1-2166/20 od 10. 12. 2020;
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu s nadležnošću utvrđenom u članu 9. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-2170/20 od 10. 12. 2020;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu Bosne i Hercegovine za period od 2020. do 2040. godine, kako bi se na nivou Bosne i Hercegovine okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora Bosne i Hercegovine u skladu s njenim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima", broj: 01-50-1-2171/20 od 10. 12. 2020;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04 i 42/04), pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, kako bi se navedeni popis, u skladu s međunarodnim standardima, mogao obaviti najkasnije do 2023. godine", broj: 01-50-1-2173/20 od 10. 12. 2020;
 23. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u Bosni i Hercegovini, kako bi se blagovremeno realizirale obaveze iz Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu", broj: 01-50-1-2174/20 od 10. 12. 2020;
 24. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Edite Đapo "da Ministarstvo civilnih poslova BiH uskladi Zakon o jedinstvenom matičnom broju s Odlukom Ustavnog suda BiH, broj U 3/11, Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona", broj: 01-50-1-2261/20 od 10. 12. 2020;
 25. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2019, broj: 01,02-16-1-2278/20 od 25. 11. 2020;
 26. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2293/20 od 27. 11. 2020;
 27. Informacija Centralne izborne komisije BiH o pokušajima izbornih prevara putem glasanja poštom izvan Bosne i Hercegovine, te preduzetim mjerama i planom daljnjih mjera za sprečavanje izbornih prevara, predlagač: poslanik Mirko Šarović, broj: 01-50-1-2002/20 od 14. 10. 2020;
 28. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka s 12. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 15. 9. 2020), broj: 01-50-1-15-12/17, veza: 01-50-1-1749/20 od 10. 12. 2020;
 29. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola", broj: 01-50-1-1787/20 od 15. 10. 2020;
 30. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje "uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-1908/20 od 28. 9. 2020;
 31. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nosilac i koordinator aktivnosti, usaglasi s enitetskim vladama revidirani dokument 'Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020-2022. godina' i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-2161/20 od 5. 11. 2020;
 32. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2020 – 2024. godine i prateći Akcioni plan, a što je obaveza iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvještaja", broj: 01-50-1-2165/20 od 5. 11. 2020;
 33. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom tečevinom Evropske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008, kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda", broj: 01-50-1-2168/20 od 5. 11. 2020;
 34. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizirali obaveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvještajem Evropske komisije iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji", broj: 01-50-1-2169/20 od 5. 11. 2020;
 35. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi Nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obaveza ovog ministarstva iz Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije", broj: 01-50-1-2172/20 od 5. 11. 2020;
 36. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavila u funkciju Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini", broj: 01-50-1-2175/20 od 5. 11. 2020;
 37. Razmatranje poslaničke inicijative Nenada Nešića "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu PSBiH informaciju o mjerama preduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije COVID-19", broj: 01-50-1-2177/20 od 5. 11. 2020;
 38. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta "kojom se traži od nadležnih institucija entiteta, kantona i općina u svim dijelovima Bosne i Hercegovine da ulice, trgove, parkove, škole i druge javne površine i ustanove koje trenutno nose nazive po osobama ili organizacijama koje su u bilo kom trenutku sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale (sa posebnim osvrtom na nazive navedene u obrazloženju ispod), zamijene imenima osoba iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao pravednici među narodima od strane Yad Vashem centra (lista u prilogu)",broj: 01-50-1-2281/20 od 26. 11. 2020;
 39. Razmatranje poslaničke inicijative Šemsudina Mehmedovića koja glasi: "Pokrećem inicijativu da se u Parlamentarnoj skupštini BiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a veoma važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-2306/20 od 30. 11. 2020;
 40. Razmatranje poslaničke inicijative Alme Čolo koja glasi: "Predlažem da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 29. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (˝Službeni glasnik BiH˝, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20), imenuje Privremenu komisiju za izradu Prijedloga zakona o državnoj imovini Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-2516/20 od 28. 12. 2020;
 41. Razmatranje poslaničke inicijative Alme Čolo koja glasi: "Predlažem da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 29. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (˝Službeni glasnik BiH˝, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20), imenuje Privremenu komisiju za izradu Prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi usklađivanja s presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić protiv Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na Izborni zakon Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-2517/20 od 28. 12. 2020;
 42. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da, bez odgađanja, započne direktne pregovore o nabavci vakcina za najugroženije kategorije stanovništva Bosne i Hercegovine s kompanijama koje su dobile odobrenje Evropske komisije za proizvodnju i distribuciju vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), s obzirom na to da postoje određene najave da zbog proceduralnih razloga naše pristupanje Instrumentu za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAX) neće donijeti očekivane rezultate, te da ćemo u okviru ovog instrumenta biti među posljednjim državama članicama koje će dobiti vakcinu. Istovremeno, potrebno je u što kraćem roku aktivirati paket Evropske unije od 70 miliona eura za rani pristup vakcinama protiv koronavirusa (COVID-19), koji je odobren za zemlje Zapadnog Balkana u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II)", broj: 01-50-1-15-2520/20 od 29. 12. 2020;
 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. decembra 1982, broj: 01,02-21-1-2410/20 od 16. 12. 2020;
 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota-sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu, potpisan u Sarajevu, 3. septembra 2020, razmjenom diplomatskih nota, broj: 01,02-21-1-2428/20 od 18. 12. 2020;
 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija, broj: 01,02-21-1-2486/20 od 24. 12. 2020.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 30.12.2020.

Naslov: Redakcija