Zastava Srbije

ZAKON O SPORTU: U toku izrada podzakonskih akata

03.12.2021.


Održan je sastanak radne grupe za izradu Nacrta Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja i Nacrta Pravilnika o načinu i postupku obavljanja stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru kontinuirane edukacije u sportu i o načinu izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence i dozvole za rad.

Na sastanku su razmatrani radni materijali pravilnika i izneseni prijedlozi i sugestije i doneseni zaključci s ciljem da se sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu omogući stručno usavršavanje i osposobljavanje u oblasti sporta. Namjera je da se kroz kontinuiranu edukaciju u sportu stvore uslovi za što kvalitetniji rad u sportskim organizacijama sa posebnim akcentom na rad sa djecom uzrasta do 14 godina.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, 27.11.2021.

Naslov: Redakcija