Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O DODJELI PODSTICAJA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ENERGETIKE I RUDARSTVA: Rok za komentare 5. novembar 2023. godine

03.11.2023.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na nacrt Pravilnika o dodjeli podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte i telefona:

j.derajic@mier.vladars.net

051 339 582

r.sotra@mier.vladars.net

051 338 918

do nedelje, 5.11.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.10.2023.

Naslov: Redakcija