Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA RS: Novčana kazna i troškovi platnog prometa mogu se platiti elektronskim putem, uz korištenje POS terminala na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlaštenog službenika u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa i tom prilikom se izdaje dokaz o uplati

03.10.2023.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Ovim Zakonom je predviđeno da se novčana kazna i troškovi platnog prometa mogu platiti elektronskim putem, uz korištenje POS terminala na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlaštenog službenika u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa i tom prilikom se izdaje dokaz o uplati.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović je, obrazlažući ovo zakonsko rješenje, rekao da će ovu mogućnost plaćanja imati okrivljeni koji nemaju prebivalište, odnosno boravište u Srpskoj, odnosno BiH, kao i okrivljeni koji imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici ili u BiH.

On je naveo da se zakonskim rješenjem produžava rok zastarjelosti za izvršenje zaštitnih mjera i umjesto propisanih godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga iznosiće dvije godine.

"Osim zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i zaštitne mjere oduzimanja predmeta, te kaznenih bodova, prema novom zakonskom rješenju prekršajnim nalogom će se uz kaznu moći izreći i zaštitne mjere prisustvovanja određenim sportskim priredbama u najkraćem propisanom trajanju", rekao je ministar Bukejlović.

On je naveo da će to u značajnoj mjeri doprinijeti ekonomičnosti postupka, jer bi trajanje i troškovi postupka bili znatno manji i kraći, a postigao bi se i veći efekat kada je u pitanju specijalna i generalna prevencija.

Ministar Bukejlović je dodao da će sve ovo olakšati rad policije, kao i da je zakonski propisana mogućnost i zadržavanje lica koje odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva, a što je učinjeno kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova moglo jednoobrazno postupati kod primjene mjere zadržavanja lišenjem slobode da bi se obezbijedilo prisustvo okrivljenog.

"Prema trenutnom zakonskom rješenju, prema licu koje odbije da se podvrgne alko-testiranju može se izvršiti mjera zadržavanja lišenjem slobode, dok se ista mjera ne može izreći licima koja odbiju da se podvrgnu testiranju na opojne droge i sredstva", rekao je ministar Bukejlović.

On je zaključio, da se predloženim izmjenama i dopunama vrši i usklađivanje zakona sa odlukama Ustavnog suda Srpske i sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 28.09.2023.

Naslov: Redakcija