Zastava Srbije

AŽURIRANJE SEKTORSKE LISTE PRIORITETNIH PROJEKATA ZA OBLAST ŽIVOTNE SREDINE U BIH: Popunjen obrazac potrebno je dostaviti elektronskim putem, najkasnije do 30. avgusta 2022. godine

03.08.2022.


Vlada Republike Srpske je na 10. sjednici održanoj 27. februara 2019. godine usvojila Sektorsku listu prioritetnih projekata (SLPP) za oblast životne sredine u BiH i na 74. sjednici održanoj 04. juna 2020. godine usvojila Revidiranu sektorsku listu prioritetnih projekata koja obuhvata 129 projekata, od čega je 56 iz Republike Srpske.

S obzirom na to da se u procesu programiranja ukazala potreba za revizijom i ažuriranjem predmetne liste Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju će izvršiti proces ažuriranja liste, odnosno prikupljanje novih projektnih prijedloga, selekciju i ocjenjivanje.

Projektni identifikacioni formular (PIF) i Uputstvo za popunjavanje PIF-a možete preuzeti u dokumentima na linku 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Servisi/Poslovanje/Pages/projekti.aspx.

Popunjen obrazac na engleskom jeziku potrebno je dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije do 30.08.2022. godine na sljedeće adrese: m.sladojevic@mgr.vladars.net i s.kladar@mgr.vladars.net, kao i putem redovne pošte, sa naznakom "Ažuriranje SLPP", na adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Trg Republike Srpske 1

78000 Banja Luka


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.07.2022.

Naslov: Redakcija