Zastava Srbije

ZAKON O RADU FBIH: Zakon donio novih 30.000 radnih mjesta

03.08.2022.


Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je da je Vlada Federacije BiH na čijem je čelu reformska vlada.

- Prvu stvar koju smo uradili je da smo stali na sive tokove novca donoseći dva zakona o unutrašnjem platnom prometu i zakon o finansijskom poslovanju. To je jako povećalo javne prihode, kojima se opet rješava socijala – rekao je premijer Novalić.

Dodao je da je Zakon o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon, 103/2021 - dr. zakon i 44/2022) donio novih 30.000 radnih mjesta.

- To je gotovo pa nevjerovatno. Osim toga, ograničili smo neke potrošnje koje su bile veoma štetne, na primjer donijeli smo registar parafiskalnih nameta. Također, izmijenjen je Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama tako da javni sektor ne može beskonačno trošiti i iz budućnosti posuđivati pare i izazivati nelikvidnost – rekao je federalni premijer.

Istaknuo je da su se sa usvojenim zakonima povećali prihodi s tri milijarde i šesto na pet milijardi i šesto KM samo u Federaciji BiH.

- To je bilo dovoljno da možemo rješavati socijalna pitanja. To i dramatično povećanje broja zaposlenih, do sada 67.000, je omogućilo da možemo riješiti socijalna pitanja. Penzioni fond je bio u minusu 226 miliona, a danas je u plusu 80 miliona KM, a penzije su za trećinu veće. Napominjem da smo i svim boračkim populacijama značajno povećali prava – konstatovao je premijer Novalić.

Dodao je da ono što nije urađeno je to da nisu uvedeni fiskalni zakoni o doprinosima i porezu na dohodak, što je trebalo da značajno smanji obaveze.

- Nismo uspjeli složiti interese, imaju mnogi strah od tih zakona, prije svega mislim što ih nedovoljno poznaju – poručio je premijer Novalić.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 31.07.2022.

Naslov: Redakcija