Zastava Srbije

BROJ PREDUZEĆA U SRPSKOJ KOJA SU ZAVRŠILA U STEČAJU I LIKVIDACIJI OVE GODINE JE ZNATNO MANJI U ODNOSU NA PRETHODNU: Glavni razlog za to taj što je tržište već poprilično očišćeno od privrednih subjekata koji su bili primorani da prekinu sa poslovanjem

03.08.2020.


 

U Poreskoj upravi RS kazali su "Glasu Srpske" da je prema njihovoj evidenciji za šest mjeseci 2020. godine pokrenuto 40 stečajnih te 81 likvidacioni postupak. Od 81 likvidacionog postupka 72 su pokrenuta po Zakonu o likvidacionom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019), a devet po službenoj dužnosti od strane nadležnih sudova. Kada je riječ o istom periodu 2019. godine, tada je prema evidenciji Poreske uprave pokrenuto 80 stečajnih i 371 likvidacioni postupak. Od ukupnog broja likvidacija 96 je pokrenuto po Zakonu, a 275 po službenoj dužnosti od strane nadležnih sudova.

 

Ekonomisti tvrde da je glavni razlog što je smanjen broj privrednih subjekata koji je završio u stečaju taj što je tržište prethodnih godina poprilično očišćeno od firmi koje nisu imale mogućnost daljeg plasmana proizvoda i usluga.

 

- Praktično, one firme koje su ostale su se dobro pozicionirale na tržištu i mogu da žive od svog znanja, proizvodnje i drugih usluga kojima se bave - naveo je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

 

Naglasio je da je pored toga i opreznost pri registraciji firmi postala znatno veća nego ranijih godina.

 

- Svakako je i manje onih novootvorenih privrednih subjekata koji propadaju već u prvoj godini poslovanja. Postoji u ekonomiji i praksi iskustvo da firme koje su registrovane na početku svog životnog vijeka vrlo često i relativno lako odu u stečaj. Ljudi krenu u poslovni poduhvat, računajući da će sve biti u redu, a onda se desi da tržište to ne prihvati i te firme propadnu. Očigledno je sada ta opreznost znatno veća - naveo je Pavlović.

 

Naglasio je da pandemija virusa korona nije bitno mogla da utiče na to da RS ima manje firmi koje su otišle u stečaj.

 

- Šta više pandemija bi trebalo da doprinese tome da imamo više preduzeća koja su završila u stečaju, a ne suprotno - naveo je Pavlović.

 

Srpska je novi Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016) dobila početkom 2016. godine. Tim zakonskim rješenjem definisano je finansijsko-operativno restrukturiranje preduzeća. U tom postupku nastoje se prevazići poteškoće u finansijskom poslovanju određenog poreskog dužnika.

 

Cilj tog zakona je i da bude omogućeno blagovremeno pokretanje stečajnog postupka. Zakonom su smanjeni troškovi stečajnog postupka, a predviđen je veći stepen kontrole rada stečajnih upravnika.

 

 


IZVOR: Vebsajt E-kapija, 01.08.2020.

Naslov: Redakcija