Zastava Srbije

EU NEZADOVOLJNA ZAKONOM O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU

03.08.2017.


Delegacija EU u BiH nije zadovoljna Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. Glasnik BIH", br. 25/2004, 93/2005 I 48/2007), zbog čega EU traži da se nedostaci što prije uklone. Kako nam je rekla Jamila Milović Halilović, portparol Delegacije EU, nedostaci su prije svega u dijelu koji se odnosi na imenovanja i disciplinske postupke, sukob interesa, prijave imovinskog stanja, kao i prava na žalbu na konačne odluke VSTS-a.

"Ova pitanja treba rješavati na osnovu mišljenja Venecijanske komisije i preporuka Evropske komisije u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, kao i relevantnih ekspertskih (peer review) misija koje se objavljuju na web stranici VSTS-a", istakla je Halilovićeva.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da su izmjene i dopune Zakona uskoro spremne i da će biti upućene u dalju proceduru. Iako zbog sezone godišnjih odmora juče nismo uspjeli da dobijemo sam tekst zakona, rečeno nam je da su u njegovoj izradi učešće imali i predstavnici EU, te da se radi o izmjenama koje bi trebalo da doprinesu boljoj efikasnosti rada pravosuđa i primjenjivanju evropskih standarda. Posebna pažnja se, kako nam je nezvanično rečeno, posvećuje načinima biranja sudija i tužilaca, generalno unapređenju rada, te efikasnijim disciplinskim postupcima protiv sudija i tužilaca koji bi se mogli ogriješiti o svoje dužnosti. Saznajemo, takođe, da su na zakonu radili eksperti iz oblasti pravosuđa na više sesija, a pomoć je pružio i američki USAID. Momčilo Novaković, član Ustavnopravne komisije parlamenta BiH, kazao je da su poslanici usvojili zaključak u kojem su tražili od Savjeta ministara da izradi novi zakon. "Ja nisam imao uvid u rješenja koja su na stolu i ne znam u kojoj je fazi sama izrada. Vidjećemo kada nam dostave svoj prijedlog", rekao je Novaković. Prema njegovom mišljenju, jedan od najvećih problema je izbor članova VSTS-a, ali i uvođenje mehanizma snošenja odgovornosti samog VSTS-a koji, kako je rekao Novaković, kao regulator pravosuđa mora preuzeti odgovornost za loše stanje u pravosuđu. "Imate izbor nekvalitetnih ljudi u tužilaštva i sudove bez dovoljno iskustva, znanja i moralnog kredibiliteta. Niko ne spori da najveći broj tih ljudi kvalitetno radi svoj posao, ali problem je manji dio onih koji, nažalost, ostavljaju sasvim drugačiju sliku", rekao je Novaković.


Izvor: Vebsajt Nezavisne novine, 01.08.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija