Zastava Srbije

ZAKON O AKCIZAMA U BIH: Do septembra u Zakon uvrstiti alkohol i proizvode od alkohola do dolaska misije MMF-a u BIH


  • ZAKON O AKCIZAMA U BIH: Do septembra u Zakon uvrstiti alkohol i proizvode od alkohola do dolaska misije MMF-a u BIH

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Dušanka Majkić rekla je da parlament BiH, u skladu sa Pismom namjere Međunarodnom monetarnom fondu, ima dovoljno vremena da do kraja septembra okonča svoj dio posla koji se odnosi na oblast indirektnih poreza.

Budući da je potpisano Pismo namjere MMF-u u kojem je navedeno da u Sarajevo dolaze dvije misije MMF-a, krajem avgusta i u septembru, Majkićeva je naglasila da do tada parlament BiH mora u postojeći Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009, 49/2014 i 60/2014) dodati, a novac prikupljen od toga bi služio za finansiranje potreba zdravstva u oba entiteta.

Ona je podsjetila da je Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma prošle sedmice donijela odluku da od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zatraži skidanje Zakona o akcizama i dva prateća zakona do kraja avgusta u nadi da će tako biti stvoren prostor da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donese konačnu odluku i time završi svoj dio posla na regularan i zakonit način.

Majkićeva smatra da će Parlamentarna skupština BiH krajnje ozbiljno shvatiti svoju obavezu i realizovati je.

"Osim postojećeg što treba da prođe saglasnost UO UIO da obuhvati i ovu grupu proizvoda čime bi bilo obuhvaćeno i ono što je definisano Pismom namjere", rekla je Majkićeva novinarima.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas razmatrao prijedloge izmjena i dopuna Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009, 49/2014 i 60/2014), Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 - dr. zakon, 49/2009 i 32/2013) i Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Sl. glasnik BiH", br. 55/2004 i 34/2007),koje je predložio Savjet ministara BiH, odlučio je Kolegijum Predstavničkog doma.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 02.08.2016.