Zastava Srbije

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BIH: Nova inicijativa za izmjenu Zakona

03.06.2022.


Članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH usvojili su zaključak da se krene sa inicijativom prema Ministarstvu pravde u Savjetu ministara kako bi bile usvojene izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007).

Predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija rekao je da su izmjene i dopune Zakona o VSTS-u u parlamentarnoj proceduri "pale" i predložio da se krene u zakonodavnu proceduru.

"Mi smo tražili da nam se podzakonskim i zakonskim aktima jasno definišu naša ovlaštenja. Naša želja je bila da dobijemo veća ovlaštenja Odjeljenja za integritet. To je sad sve palo", rekao je Lagumdžija.

Član Savjeta Slavo Lakić rekao je da je uvijek zagovarao da se uspostavi opšti konsenzus u vezi sa cjelovitom reformom kompletnog Zakona o VSTS-u, te da se sistem ocjenjivanja mora riješiti.

Član Savjeta Mustafa Šabić smatra da u narednom periodu nema šansi da zakon bude usvojen, te je predložio da se Savjet obrati visokom predstavniku.

VSTS je usvojio zaključak da se krene u novu inicijativu prema Ministarstvu pravde i obavi razgovor sa ministrom u Savjetu ministara Josipom Grubešom, a ukoliko ne uspiju riješiti problem da se krene sa intervencijom, kako se navodi, prema visokim predstavniku radi usvajanja zakona.

Na sjednici je predstavljena i stručna analiza borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije iz marta ove godine koju je uradila evropska komisija "Pir rivju".

Evropski eksperti su među najvažnijim nalazima predsudske faze istakli manjak iskusnih istražilaca i finansijskih vještaka, da u tužilaštvima nije uspostavljena uža specijalnost, da je saradnja između policije i tužilaštva bilateralna, često problematična i neefikasna i da tužioci nerijetko provode istrage bez saradnje sa policijom.

Eksperti koji su radili analizu zaključili su da se predmeti dodjeljuju sudijama koji nemaju potrebna znanja i iskustva, kao i da sudski postupci neprimjereno dugo traju.

Zaključeno je i da je kaznena politika problematična, da ne postoje smjernice za reagovanje o zastrašivanju tužilaca i sudija putem medija i prijetnjama njihovoj ličnoj bezbjednosti, te da je ćutanje VSTS-a o tome neprihvatljivo.

Član Savjeta Davor Martinović upitao je po čemu su eksperti, koji su četiri dana boravili u BiH, vidjeli da VSTS nije imun na politički uticaj, dok Lakić smatra da se Savjet i nadležne tužilačke komisije trebaju pozabaviti ovim pitanjima.

Potpredsjednik Savjeta Biljana Simeunović navela je da nisu napravljeni veći iskoraci u borbi protiv korupcije.

"Činjenica je da je stanje sve gore i da u BiH vlada opšta pravna nesigurnost", dodala je Simeunovićeva.

Lagumdžija je rekao da kao predsjednik Savjeta nije zadovoljan urađenim, odnosno odgovorom sistema, te da ne postoji krajnji proizvod, odnosno više optužnica za kriminal i korupciju visokog nivoa i više osuđujućih presuda.

Odgovarajući u pauzi sjednice na pitanje novinara o slučaju tužioca Diane Kajmaković, Lagumdžija je rekao da je vršilac dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanko Kajganić dobio određene informacije da lica koja se bave kriminalnim radnjama u svojim razgovorima kroz aplikaciju "Skaj" pominju Kajmakovićevu.

"Prema onome što ja znam, nema nje da direktno priča, ali određena lica je pominju. Vršilac dužnosti glavnog tužioca je upoznao Kajmakovićevu o tome, nakon čega je ona sama tražila da se kao šef tima za organizovani kriminal izuzme iz tog predmeta, te je donesena odluka privremenog karaktera", potvrdio je Lagumdžija.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 31.05.2022.

Naslov: Redakcija