Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2022 - 2024. godine

03.06.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 172. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o projektu “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura” u koji je uključeno 27 opština u Republici Srpskoj.

Posmatrajući pregled svih odobrenih projekata, vidljivo je da će efekti realizovanih investicija imati višestruke koristi, kako na zdravlje stanovništva, tako i na privredne tokove ali i na svukupnu održivost sistema vodosnadbijevanja u lokalnim zajednicama.

Ukupan iznos ugovorenih radova, roba i usluga je oko 140 miliona KM. Do sada je po projektu potpisano ukupno 54 ugovora o radovima i 18 ugovora o isporuci robe, a značajna sredstva su uložena i u izradu projektne dokumentacije i usluge nadzora.

Kada su u pitanju ugovori o radovima, završeno je 43 ugovora, a 11 ugovora je još u toku. Izvršena plaćanja po odobrenim projektima iznose 114 miliona KM.

Odobreni projekti se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke iz grant sredstava IPA 2010 Dio 1 I Dio 2, IPA 2018, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Investicioni okvir za Zapadni Balkan. Finansijska konstrukcija projekta još nije zatvorena, iz čega proizilazi da je jedini način za implementaciju svih planiranih i odobrenih investicija dodatno finansiranje iz budžeta opština ili budžeta Republike koje će pratiti finansiranje iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke.

Vlada Republike Srpske usvojila je Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Republici Srpskoj u 2021. godini. Ovo je jedanaesti Godišnji izvještaj koji je izrađen u skladu sa pravilima Evropske Unije i na obrascima usaglašenim sa Evropskom komisijom. Na osnovu podataka dostavljenih od davalaca državne pomoći u 2021. godini evidentirana je ukupno dodijeljena državna pomoć u apsolutnom iznosu od 126,5 miliona KM. Najveći udio odnosi se na pomoć u oblasti poljoprivrede i industrije i usluga u iznosu od 103,7 miliona KM. Sektor poljoprivrede je podržan iznosom od 77,8 miliona KM, a na sektor industrije i usluga 25,9 miliona KM. U okviru “de minimis” pomoći koja iznosi 14,7 miliona KM, od čega najveći dio čini pomoć u vidu podsticaja privrednim subjektima za direktna ulaganja, podsticaja za ublažavanje negativnih posljedica virusa korona kao i pomoć za unapređenje privrednih aktivnosti i poboljšanje poslovanja privrednih društava.

Pomoć za usluge od opšteg ekonomskog interesa u 2021. godini je iznosila 8 miliona KM, od čega je u vidu subvencija i podsticaja dodijeljeno 67,74 % a u vidu grantova 32,26% pomoći. Pomoć za usluge od opšteg ekonomskog interesa u 2021. godini dodijeljivalo je Ministarstvo saobraćaja i veza-pomoć data preduzeću “Aerodromi Republike Srpske” a.d. Banjaluka i JP "Pošte Srpske", gradovi Bijeljina, Gradiška, Istočno Sarajevo, Laktaši, Doboj, Prijedor i Trebinje te opštine Brod, Gacko, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Kneževo, Kotor Varoš, Laktaši, Milići, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Nevesinje, Osmaci, Pale, Petrovac, Ribnik, Sokolac, Han Pijesak, Čelinac i Šipovo. U okviru ove pomoći dodijeljena su sredstava privrednim subjektima koji obavljaju usluge javnog prevoza putnika, te javnim preduzećima i ustanovama.

Na sjednici usvojena je i Informacija o aktivnostima na izradi godišnjih izvještaja o realizaciji Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2021 - 2025. godine. Strategija služi kao glavna smjernica za jačanje pravnog i institucionalnog okvira i sistema za upravljanje javnim finansijama Republike Srpske u skladu sa zahtjevima Evropske unije i međunarodnim standardima u definisanom petogodišnjem vremenskom okviru. U toku su aktivnosti na izradi godišnjeg Izvještaja o realizaciji Strategije upravljanja, koja sumira informacije o sprovođenju aktivnosti na dan 31. 12. 2021. godine, prikupljene od nosilaca aktivnosti koji su zaduženi za realiziaciju mjera definisanih Akcionim planom. Vlada Republike Srpske je na prijedlog Ministarstva finansija imenovala Radnu grupu za praćenje i izvještavanje o realizaciji Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske do 2025. godine.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o četrdeset devetoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, s obzirom da je Ministarstvo finansija utvrdilo da u ovom momentu nema potrebu za sredstvima koja su bila predviđena da se prikupe na aukciji planiranoj 06.06.2022. godine. Ova aukcija je planirana u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama i Kalendaru aukcija za drugi kvartal 2022. godine.

Vlada Republike Srpske je usvojila na sjednici i Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JZU bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo. Ovom odlukom daje se saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo kod banke Banka poštanske štedionice a. d. Banja Luka u iznosu od 2,5 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici Program za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za period 2022-2023. godina, kojim se utvrđuju ciljevi politike zaštite potrošača, način i dinamika ostvarivanja tih ciljeva, subjekti ovlašćeni za realizaciju programa, finansijska sredstva i drugi elementi značajni za ostvarivanje zaštite potrošača. Unapređenje zaštite potrošača predstavlja važan segment razvoja tržišta, a Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske će, kao jedan od nosilaca zaštite potrošača, provoditi aktivnosti na usklađivanju sa zakonodavstvom EU, raditi na jačanju institucionalne saradnje sa udruženjima za zaštitu potrošača, ostvarivati saradnju sa medijima u svrhu jačanja svijesti o značaju zaštite potrošača, kontinuirano sarađivati sa kontrolnim organima, raditi na edukaciji potrošača, te kao koordinator sarađivati sa svim nosiocima zaštite prava potrošača sa ciljem realizacije planiranih aktivnosti planiranih Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za period 2022-2023. godina.

Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2022 - 2024. godine. Akcionim planom za sprovođenje Strategije, u kojem je razrađena okvirna dinamika realizacije mjera, ključnih projekata, drugih potencijalnih projekata i aktivnosti u periodu od 2022. do 2024. godine, planirana su finansijska sredstva i određeni su nosioci realizacije. Akcioni plan je izrađen u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama Republike Srpske te međunarodnim organizacijama koje su nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti. Za realizaciju Akcionog plana planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 434.327.162,00 KM.

Vlada Republike Srpske na sjednici prihvatila je Informaciju o mogućnostima radnog angažovanja pravnih i fizičkih lica iz Republike Srpske na tržištu Federacije BiH, u situaciji u kojoj je pravnim licima iz Republike Srpske podzakonskim aktima Federacije BiH, praktično, onemogućen rad u tom entitetu i donijela Zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva da izvrše analizu i uporedbu odgovarajućih propisa iz svoje nadležnosti sa propisima u drugom entitetu te da predlože mjere za ujednačavanje prakse ili reciprociteta.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.06.2022.

Naslov: Redakcija