Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O KAŽNJAVANJU GOVORA MRŽNJE: Skupština Kantona Sarajevo razmatraće Prijedlog zakona tokom juna 2021. godine

03.06.2021.


Skupština Kantona Sarajevo je trebala razmatrati Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje, kojim je propisana kazna za njegovo kršenje i do pet godina zatvora. No, ovaj zakon ima nekoliko nedostataka.

Zakonom, čiji je predlagač samostalni kantonalni zastupnik Damir Marjanović, govor mržnje definisan je kao "korištenje govora za napad, pogrdno, uvredljivo, zastrašujuće i uznemiravajuće izražavanje koje potiče na nasilje, mržnju i diskriminaciju".

Njime je zabranjen govor mržnje prema, kako je istaknuto, grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invalidnosti ili nekih drugih osobina.

Propisane su i sljedeće kazne:

  • Ko putem novina, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže, na javnom skupu ili na neki drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, fotografije ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invalidnosti ili kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvorom do tri godine;
  • Ko organizuje ili vodi grupu od tri ili više osoba radi počinjenja djela iz prvog stava Člana 2. kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina;
  • Ko učestvuje u udruženju iz drugog stava Člana 2. kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine;
  • Kaznom iz prvog stava Člana 2. kaznit će se ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnosti ljudi;
  • Za pokušaj krivičnog djela iz prvog, trećeg i četvrtog stava Člana 2. počinitelj će se kazniti;
  • Ko djelo navedeno u prvom, drugom, trećem i četvrtom stavu Člana 2. zakona vrši zloupotrebom položaja ili kada je usljed tih djela došlo do nereda ili nasilja, kaznit će se za djelo navedeno u prvom, drugom i četvrtom stavu Članom 2. Zakona zatvorom od jedne do osam godina, a za djelo iz trećeg stava ovog člana Zakona od šest mjeseci do pet godina.

Namjera da se konačno zakonski zabrani govor mržnje je više nego dobro došla. No, nameće se nekoliko pitanja iz kojih je moguće iščitati nedostatke predloženog zakona.

Naime, predloženim zakonom govor mržnje se definira kao govor protiv "grupe ljudi ili pripadnika grupe". Otuda se postavlja pitanje zašto se ne tretira govor mržnje prema pojedincu koji jeste ili nije dio grupe, koji se identificira ili koji se ne identificira s nekom grupom.

Pojedini pojmovi nisu precizno definisani, a to se odnosi i na ono što je nazvano "kompjuterski sistemi ili mreže". Predloženi zakon ne sadrži definiciju "kompjuterskih sistema ili mreža".

Posebno se nameće pitanje kako jedna kantonalna vlast planira regulirati govor mržnje na internetu koji ima korisnike iz cijelog svijeta. Naime, kako bi se sankcionisala osoba koja živi izvan ovog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, a koja se koristila govorom mržnje. Osim toga, da li će se sankcionisati samo zbog govora mržnje prema osobama koje žive u Kantonu Sarajevo?

Kantonalna skupština je trebala razmatrati prijedlog ovog zakona, ali je povučen s dnevnog reda sjednice. Samostalni zastupnik Marjanović je kao razlog za to naveo doradu zakona. Najavio je da bi ga Skupština Kantona Sarajevo trebala razmatrati u junu ove godine.

"Neke od njihovih (op. a. zastupnika) sugestija na tekst zakona koje će do tada pripremiti i u formalnom obliku, uistinu zaslužuju tih nekoliko dodatnih sedmica. Vjerujem da nam u ovome periodu malo razumijevanja i kolegijalnosti neće škoditi", poručio je Marjanović.

Očekuje da će nakon toga ovaj zakon biti još bolji.


IZVOR: Vebsajt Klix, 31.05.2021.

Naslov: Redakcija